Henri Backmanista partiolaisten puheenjohtaja

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenkokous on valinnut järjestön uudeksi puheenjohtajaksi Henri Backmanin.

Henri Backman
Henri Backman valittiin Suomen Partiolaisten puheenjohtajaksi kaudelle 2023-2024.

Suomen Partiolaisten uutena puheenjohtajana aloittaa vuoden 2023 alussa Henri Backman, Tampereen Kotkat -lippukunnasta, Hämeen Partiopiiristä. Backman on kotoisin Tampereelta ja hän työskentelee ensihoitajana.

Henri Backman aloittaa Suomen Partiolaisten puheenjohtajan tehtävässä vuoden 2023 alusta. Puheenjohtajana Backman haluaa edistää koko partion hyvinvointia sekä kasvua.

”Suomen Partiolaisten puheenjohtajan tehtävässä minua motivoi halu, ilo ja tahto jakaa osaamistani ja kokemustani paremman partion puolesta, lippukuntien ja partiolaisten tueksi. Viime vuosina on tehty partiossa paljon isoja ja tärkeitä uudistuksia, kuten esimerkiksi peruskirja-, strategia- ja henkilöstöorganisaatiouudistus. Nyt on mielestäni tärkeää, että luomme vankan pohjan strategian toteutumiselle sekä henkilöstöorganisaatiouudistuksen edelleen kehittymiselle. Tärkein asia kuitenkin on partiolaisten hyvinvointi sekä taloudellinen vakaus, jotka ovat elinehtoja niin kasvulle kuin terveelle ja vakaalle toiminnalle partiossa”, Backman toteaa.

Henri Backman on liittynyt itse aikuisena partioon ja toiminut aktiivisesti erilaisissa partiotehtävissä noin 10 vuoden ajan. Viimeiset vuodet Backman on johtanut Hämeen Partiopiiriä, ensin varapuheenjohtajana ja vuoden puheenjohtajana. Partion lisäksi Backmanilla on kokemusta järjestötehtävistä Punaisesta Rististä.

Suomen Partiolaisten jäsenkokous on parhaillaan käynnissä Helsingissä 12.-13.12.2022. Järjestön varapuheenjohtajat, partioneuvoston puheenjohtaja ja partioneuvoston jäsenet valitaan sunnuntaina.