Iltateet järjestön johdon kanssa ja yhdessä kohti vaikuttavampaa partiotoimintaa

Suomen Partiolaisten hallitus kokousti 7.11. Partioasemalla valmistautuen marraskuun lopussa olevaan Partioneuvoston syyskokoukseen. Hallitus mm. hyväksyi meripartiotapahtuma Satahanka 2021 tavoitteet, sai katsauksen jäsenyyskäsitys projektiryhmän raporttiin keskustellen tarvittavista toimenpiteistä sekä hyväksyi pitkän ajan tapahtumasuunnitelman. Aiemmin olemme jo luoneet katseen ensivuoteen päättämällä järjestön toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta. Nämä kaikki ja monet muut asiat esitellään partioneuvoksille 23.–24.11.

Vuoden lähestyessä loppuaan saimme myös hyväksyä maailmanjamboreen loppuraportin. Maailmanjamboree oli upea ponnistus, jonka ansiosta saimme yli 900 suomalaista mukaan partion suurimpaan ja näyttävimpään tapahtumaan Yhdysvalloissa. Palautekyselyn perusteella projekti oli erinomaisesti onnistunut, sillä osallistujien antama yleisarvosana jamboreekokemuksesta oli 9,2/10 (keskiarvo). Tuntuu hurjalta että pian jo aloitetaan rekrytointi seuraavaa maailmanjamboreeta ajatellen, joka järjestetään Koreassa 2023.

Hallitus katsoi myös vahvasti pitkälle tulevaisuuteen pohtimalla esimerkiksi Evon, partion henkilöstö-organisaation sekä partion digitaalisten palvelujen kehittämistä voidakseen aiempaa paremmin katsoa myös järjestön taloudelliseen tulevaisuuteen. Suunnitelmien teko on osa myös järjestön pitkän ajan taloussuunnitelmaa, jonka valmistelu on aloitettu erityisesti partioneuvoston toiveesta.

“Hallitustoiminnassa yksi kiinnostavimmista asioista on nähdä se miten paljon upeaa työtä partiossa tehdään jatkuvasti! Tämä jää helposti lippukuntatoiminnassa tai piirienkin arjessa huomaamatta. Erityisen innoissani olen ensi vuonna aloitettavasta uudesta verkkokoulutuskonseptista Partion Iltateet, joiden kautta voimme entistä matalammalla kynnyksellä tuoda suoraan materiaaleja sekä keskustelunaiheita lippukunnille. Ja siten lippukuntatoimijoilla on myös suora reitti kysyä SP:ltä ajankohtaisista asioista. Tässä on vain positiivisia puolia,” iloitsee hallituksen jäsen Mirva Matikka.

Hallitustoiminnassa yksi kiinnostavimmista asioista on nähdä se miten paljon upeaa työtä partiossa tehdään jatkuvasti!

Partion Iltateet on viestinnällinen konsepti, jossa Suomen Partiolaiset esittelee ajankohtaisia partioteemoja kaikille avoimissa webinaareissa. Iltateen linjoille ovat tervetulleita niin partiolippukunta-, -piiri- kuin keskusjärjestötoimijatkin. Iltateellä esitellään ja keskustellaan erityisesti partiolippukuntien kannalta tärkeistä aiheista rennossa teetunnelmassa. Kaikki hallituksen päätökset löydät täältä.

Partioneuvosto ja hallitus työskentelevät tiiviisti yhdessä, jotta partio olisi entistä parempaa myös tulevaisuudessa. Tämän takia myös hallitus osallistuu aktiivisesti partioneuvostossa tehtäviin työstoihin ja käsitelyyn. Arvioimme tulevassa partioneuvoston kokouksessa esimerkiksi Koitos-vaikuttajakampanjan tuloksia ja vaikutusta yhdessä, samoin kuin pohdimme millaisia toimia olemme koko partiokentän kanssa valmiita toteuttamaan omassa toiminnassamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vain yhdessä tekemällä voimme onnistua entistä paremman ja vaikuttavamman (partio)tulevaisuuden rakentamisessa.

Nuotiokahvipannu
Kuva: Eeva Helle