Journalistisen verkkomedian selvitystyö etenee 

Valokuvaaja ottaa kuvaa kamerallaSuomen Partiolaiset selvittää parhaillaan tarvetta ja mahdollisuutta luoda uusi journalistinen verkkomedia. Kuluvalla viikolla 5000 partiolaista saa sähköpostiinsa kyselyn aiheeseen liittyen. 

Journalistisen verkkomedian tarvetta ja mahdollisuutta selvitetään erillisessä projektissa. Projektin aluksi toteutetaan selvitys, jossa tutkitaan jäsenistön halukkuutta kuluttaa journalistista verkkomediaa sekä kartoitetaan kohderyhmää ja miten kohderyhmä haluaa kuluttaa mediaa. Partion verkkomedia voisi sisältää esimerkiksi videoita, kirjoitettuja juttuja, kuvia ja podcasteja. 

Satunnaisesti valituille jäsenille lähetetään viikolla 11 kysely, jossa kysytään, millaista ja miten tehtyä sisältöä vastaajat haluaisivat seurata partion verkkomediassa ja mitkä asiat kokevat siinä tärkeimmiksi. Kyselyyn vastaamalla antaa arvokasta tietoa partion medioiden kehittämiseksi. Kysely on auki 30.3. saakka. 

Mahdollisen tulevan julkaisun pääkohderyhmäksi on määritelty samoajaikäiset ja sitä vanhemmat partiolaiset, joten he myös ovat käynnissä olevan kyselyn kohderyhmää. Kyselyyn halutaan näkemyksiä kaikilta, myös niiltä, jotka eivät ole median suurkuluttajia tai aiemmin lukeneet Partiomediaa. 

Kyselyn lisäksi selvityksessä on toteutettu ryhmähaastatteluja partiolaisille. Partioneuvostoa ja laajennettu viestintä- ja markkinointivaliokuntaa on kuultu selvitystyöhön liittyen syksyllä 2020. Selvitystyössä on myös hyödynnetty aiempia selvityksiä ja tutkimuksia partiomedioihin liittyen sekä muita tutkimuksia. 

Selvityksen tulokset esitellään Suomen Partiolaisten hallitukselle kevään aikana. Hallitus päättää tulosten perusteella, aloitetaanko verkkomedian käytännön toteutuksen suunnittelu. 

Projektin pestit olivat avoimesti haettavissa loppuvuodesta 2020. Projektiryhmään kuuluu myös viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen, joka toimii hallituksen ja projektiryhmän linkkinä. 

  

Lisätietoja: 

Selvitystyöryhmän puheenjohtaja Arttu Tanner, arttu.tanner@partio.fi 

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen Satu Salo-Jouppila, satu.salo-jouppila@partio.fi 

 

Päivitys 18.3. Uutiseen korjattu otos 5000.