Kilpailupalkintojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Kansallinen tulorekisteri (katre) otettiin käyttöön 1.1.2019.
Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Muihin ansiotuloihin lasketaan muun muassa seurojen ja yhdistysten järjestämissään tapahtumissa antamat kilpailupalkinnot. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä raha- että tavarapalkintoja. Tavarapalkinnon veronalainen arvo määritellään sen käyvän arvon mukaan. Arvoksi merkitään siis se summa, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.

Ilmoitusvelvollisuus koskee sellaisia palkintoja, joilla katsotaan olevan rahallista arvoa. Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät

  • symboliset esineet, kuten mitalit ja pokaalit
  • vaihtoarvoltaan merkityksettömät tavarapalkinnot, kuten kahvipaketit ja karkkipussit
  • mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset ja heijastimet.Palkintojen ilmoittamiselle ei kuitenkaan ole asetettu euromääräistä alarajaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös alaikäisen henkilön vastaanottamia kilpailupalkintoja sekä ryhmän vastaanottamia kilpailupalkintoja. Palkinnon vastaanottajan ollessa ryhmä, ilmoitetaan palkinnon arvoksi sen käypä arvo jaettuna ryhmän jäsenten lukumäärällä.

Ilmoitusvelvollisuus on tapahtuman järjestäjällä. Ilmoittamista varten tarvitaan palkinnon vastaanottajan henkilötunnus. Kilpailun järjestäjän tulee kerätä rahanarvoisia palkintoja vastaanottavien henkilöiden henkilötunnukset ja toimittaa ne järjestäjäorganisaation taloudenhoitajalle ilmoittamista varten ennen palkintojen luovuttamista. Mikäli palkinnon vastaanottaja ei luovuta henkilötunnustaan järjestäjälle, ei palkintoa voida luovuttaa.

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo. Muuna kuin rahana annetut palkinnot ilmoitetaan kerran kuukaudessa, viimeistään palkinnon luovutushetkeä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Rahapalkinnot ilmoitetaan palkkojen ja kilometrikorvausten tavoin viidentenä päivänä maksupäivästä lukien.

Tulorekisteri-ilmoittamista varten tarvitaan Katso-tunniste. Tunnisteen voi perustaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi/. Kun pääkäyttäjätunnus on perustettu, pystyy pääkäyttäjä myöntämään muille henkilöille valtuutuksen.

Lisätietoja:

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-tulorekisteristä/

vero.fi

vero.fi/UKK

Ohjeita lippukunnan talouden pyörittämiseen

Uusi tulorekisteri (katre) saattaa vaikuttaa lippukunnan talouskäytäntöihin