Uusi tulorekisteri (katre) saattaa vaikuttaa lippukunnan talouskäytäntöihin

Kansallinen tulorekisteri (katre) otetaan käyttöön 1.1.2019.
Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin
annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Lue tietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin

 

Lisätietoa sekä ohjeita: https://www.vero.fi/tulorekisteri/

Yksityiskohtaiset ohjeet verovapaiden korvausten ilmoittamiseen:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset2/