Koululaisten Partioseikkailun ilmoittautuminen käynnissä 22.4. saakka

Koululaisten Partioseikkailu johdattaa 1. ja 2. luokan oppilaat sekä iltapäiväkerholaiset partion jännittävään maailmaan! Opettajille tarkoitettu  ilmainen materiaali toimii mainiona ryhmäyttämisen välineenä ensimmäisten kouluviikkojen aikana.

Partioseikkailu koostuu erilaisista toiminnallisista aktiviteeteista, joista riittää ohjelmaa noin viikoksi, esimerkiksi kahden oppitunnin verran päivässä. Kunakin päivänä toimitaan eri teeman parissa. Materiaalista löytyy myös ohjeita partiotapoihin sekä lukuisiin leikkeihin.

Viikon aikana kokeillaan ja opitaan uusia asioita ja taitoja sekä liikutaan luonnossa. Viikko

Piirretty turkoosi lintu kuulokkeet päässä
Kuvitus: Eeva Helle

huipentuu yhdessä tehtävään retkeen lähiluontoon. Luokat ja ryhmät voivat käyttää materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla ja itselleen sopivana ajankohtana, mieluiten elokuun aikana.

“Me Harjun koulussa Lahdessa käytämme materiaalia pidemmän kaavan mukaan. Materiaali on ollut huippukiva. Lapset ovat tykänneet ja siitä on ollut suuri apu myös meille opettajille”, kertoo opettaja Sari Vesanoro Lahdesta.

Materiaali on sidottu valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan laaja-alaisten osaamisalueiden kautta. Kunkin aktiviteettikokonaisuuden yhteydessä on mainittu, mitä laaja-alaista osaamisaluetta se toteuttaa. Lisäksi materiaali mukailee partion kasvatustavoitteita, jotka tukevat lapsen kasvua ottaen huomioon ikäryhmän kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet.

Luokat voivat sopia myös paikallisen partiolippukunnan vierailusta. Myös luokalla olevat partiolaiset voivat kertoa omista partioseikkailuistaan koulukavereilleen.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (22.4.2019 mennessä):
https://www.partio.fi/tule-mukaan/kampanjat/koululaisten-partioseikkailu/

Vuonna 2018 Koululaisten Partioseikkailuun osallistui 40 000 lasta! Lue uutinen.

Linnut partiossa -piirros
Kuvitus: Eeva Helle