Lippukunnille avustusta partiotoiminnan uusiin muotoihin

Haluaisitteko tavoittaa uusia partiolaisia ja ehkäistä samalla syrjäytymistä?
Haluaisitteko ajatella kuplan ulkopuolelta, mutta pieni lisärahoitus voisi auttaa?
Oletteko kohdanneet ongelman tai haasteen, jota haluaisitte lähteä ratkomaan n. puoli vuotta kestävän kokeilun kautta?

Lippukunnat voivat hakea tukea erilaisiin uusien toimintatapojen ja -muotojen kokeiluihin. Hakuaika käynnissä nyt!

Lippukunnilla on mahdollisuus hakea tukea vuoden 2020 aikana toteutettaviin kokeiluihin, joissa:

  • toteutetaan / kokeillaan uudenlaista partiotoimintaa
  • ehkäistään syrjäytymistä
  • tavoitetaan uusia kohderyhmiä

Avustusta ei myönnetä lippukunnan kalustohankintoihin tai kämpän / veneen korjaustoimiin.

Lippukunnat voivat tehdä myös yhteisiä hakemuksia esimerkiksi naapurilippukuntien kanssa.

Haku päättyy 15.3.2020 ja hanke tulee olla raportoitu 15.12.2020.

LIITE: Hakulomake

Lisätietoja: Petra Valkonen
p. 040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi

Understöd för att nå ut till nya målgrupper och testa på nya sätt att scouta

Vill ni nå ut till nya scouter och förebygga marginalisering? Har ni lust att tänka utanför ramarna och prova på något nytt men skulle behöva lite extra ekonomiskt stöd som hjälp på traven? Har ni stött på hinder eller utmaningar, som ni gärna vill ta itu med och försöka lösa under ett halvårigt projekt?

Kårerna kan ansöka om understöd för att testa på nya sätt att förverkliga verksamheten. Ansökningstiden är igång!

Kåren har möjlighet att ansöka om understöd för testa på -projekt som förverkligas under året 2020. Projektet kan gå ut på att

  • förverkliga / testa på ett nytt sätt att scouta
  • förebygga marginalisering
  • nå ut till nya målgrupper

Understöd beviljas inte för inköp av material eller utrustning till kåren eller för reparationskostnader t.ex. för kårlokal, båtar mm.

Ansökningstiden går ut 15.3.2020 och en rapport över projektet ska vara inlämnad 15.12.2020.

BILAGA: Ansökningsblankett

Mer information får du av
Petra Valkonen
tel. 040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi