Myös mielen asiat ovat tärkeitä partiossa

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain lokakuun 10. päivänä. Myös partio on mukana tuomassa esiin mielenterveyden merkitystä. Konkreettisesti tämä on näkynyt esimerkiksi partiolaisille tarjotuilla Nuoren mielen ensiapu eli NMEA-koulutuksilla.

Mielenterveyden merkitystä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemistä ja avun saamista nostetaan esiin kansainvälisellä teemapäivällä 10.10, jota on vietetty jo vuodesta 1992. Jokaisen huoli on jokaisena päivänä tärkeä, mutta erityisesti mielenterveyspäivän kunniaksi voimme kysyä kahden sanan tärkeän kysymyksen: mitä kuuluu? Kysymisen lisäksi pysähdytään olemaan aidosti läsnä ja kuuntelemaan.

Osaamista Nuoren mielen ensiapu –koulutuksista

Mielenterveyden merkitystä ja osaamista on tuotu partioon yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. Konkreettisesti tämä on näkynyt esimerkiksi Nuoren mielen ensiapu eli NMEA-koulutuksilla. NMEA-koulutuksissa tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ja parantaa niiden varhaista tunnistamista. Koulutus vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista ja sitä kautta lisää nuorten ja aikuisten valmiuksia tarjota varhaista tukea ja apua lapsille ja nuorille.

Ennen kesän suurleiri Kajoa järjestettiin lähes kaksikymmentä Kajolle pestattujen NMEA-koulutusta, joihin ilmoittautui yhteensä 281 osallistujaa. Koulutukseen osallistujat tekivät monenlaisia pestejä suurleirillä, esimerkiksi tarpoja- tai samoajaluotseina, leirivalmentajina ja henkisen tuen tekijöinä. Koulutusta haluttiin tarjota laajalle joukolle Kajolle pestattuja, koska jokainen leirillä oleva aikuinen on mukana lasten ja nuorten leiriarjessa.

Ennen leiriä NMEA-koulutuksesta saatu osaaminen ei tietenkään lakkaa leiriin, vaan leirille koulutettujen osaaminen on leirin jälkeen käytössä myös lippukunta-arjessa. Mielen ensiapuun liittyvän osaamisen edistäminen on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa: vaikutukset ulottuvat aikuisille tärkeiden taitojen myötä laajemmin myös muille elämänalueille.

Suurleirin jälkeen NMEA-koulutuksia on järjestetty eri puolilla Suomea partiopiirien pitäminä ja syksyllä tulossa on muun muassa koulutusta Suomen Partiolaisten Etelä-Korean Maailmanjamboreen joukkueelle sekä valtakunnallisesti lippukuntien turva-aikuisille.

Partion omat NMEA-ohjaajat mahdollistajina

Mieli ry:n kouluttamat partion NMEA-ohjaajat mahdollistavat NMEA-koulutusten laajamittaisen tarjoamisen partiolaisille. NMEA-ohjaajakoulutuksia on järjestetty partiossa jo kolme kertaa. Partiossa NMEA-ohjaaja on mahdollistaja sille, että mielen hyvinvointiin liittyviin teemoihin ja ilmiöihin tutustuttaisiin yhdessä vähentämällä ennakkoluuloja ja lisäämällä partion saavutettavuutta.

“NMEA-koulutuksissa merkittävää on sen ääneen sanominen, että kaikista mielen hyvinvointiin vaikuttavista asioista arjen rutiineista vaikeamman masennuksen äärelle on lupa puhua partiossa. Näin voimme aikuisina olla avoimempia ja lähestyttävämpiä”, kuvailee Tarja Kallio, joka toimii partiossa sekä NMEA-ohjaajana että henkisen turvallisuuden kokonaisuuden kehittämisen parissa.

Yhteisenä asiana parempaa mielenterveysosaamista

Partion toiminta Suomen suurimpana nuorisojärjestönä koskettaa suurta määrää ikäluokan lapsia ja nuoria. Vuosittain toiminnassa on mukana noin 65 000 partiolaista. Mielenterveysosaamisen lisääminen partiossa ja Nuoren mielen ensiapu -koulutukset eivät vaikuta vain koulutuksen käyneisiin partiolaisiin ja partioharrastuksen sisällä tapahtuvaan toimintaan. Vaikutukset ovat myös yhteiskunnallisesti merkittäviä näiden taitojen ulottuessa eri elämän osa-alueisiin myös muualla perhe- ja kaveripiireissä.

Vihreän valon näyttäminen huolten jakamiselle ja toisten kuunteleminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Tapoja osallistua Maailman mielenterveyspäivän viettoon 10.10.

  • Kysy mitä kuuluu? Keskustele, kuuntele ja ole läsnä. Ohjaa tarvittaessa avun piiriin.
  • Jaa kampanjaviestiä sosiaalisessa mediassa.
  • Järjestä vihreä valaistus 10.10. tai koristaudu vihreään kampanjan aikana.

#vihreäävaloa #kymppikymppi #maailmanmielenterveyspäivä

Lue lisää Mieli ry:n Kymppikymppi-kampanjasivulta.