Nuorilta leikkaaminen kestämätöntä 

Partiolaisten kannanotto Valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen

Valtionvarainministeriön budjettiehdotus julkaistiin 13.8. Se oli karua luettavaa nuorisoalalle, jolta esitetään leikattavaksi lähes kolmasosa jo ennestään vaatimattomasta rahoituksesta. Rahoitusta esitetään leikattavan vuoden 2020 54,25 miljoonasta eurosta 39,75 miljoonaan euroon eli jopa 14,5 M€.  

 Näin massiivinen leikkaus nuorisoalan rahoitukseen on täysin kestämätön tässä epävarmassa tilanteessa. Nuoret tarvitsevat tukea nyt erityisen paljon. Monessa perheessä on koronatilanteen keskellä huolta terveydestä ja taloudesta ja monet nuoret kokevat selvityksen mukaan tilanteen ahdistavana. Tässä tilanteessa tuttu nuorisotyöntekijä tai harrastusporukka on monelle korvaamaton tuki. Leikkaukset nuorisotyöhön osuvat juuri näihin ja se ei käy,jyrähtää Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola.     

Toteutuessaan massiiviset leikkaukset tarkoittaisivat esimerkiksi monelle nuorisoalan järjestölle toiminnan jyrkkää supistamista. Suomen Partiolaiset saa valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille tarkoitettua valtionavustusta. Järjestämme toimintaa vapaaehtoisvoimin noin 750 paikallisyhdistyksessä ympäri maata ja vuosittain partiotoimintaan osallistuu 65 000 partiolaista. Valtionavustus mahdollistaa siis matalan kynnyksen vapaaehtoisten pyörittämää vaikuttavaa harrastustoimintaa, johon yhteiskunnan kannattaa satsata. Tarvitsemme jatkossakin tiloja ja pitkäjänteistä rahoitusta kunnilta ja valtiolta osallistumismaksujen pitämiseksi kohtuullisina. Euron investointi tällaiseen toimintaan tuottaa moninkertaisesti – harrastukset ja nuorisotyö ovat edullinen ja kustannustehokas tapa vaalia nuorten hyvinvointia sekä sujuvia opiskelu- ja työuria. Nuorisotyön rahoitus ei saisi olla sidoksissa rahapelituottoihin. 

 Avustusten turvin partio on voinut pitää harrastamisen hinnan pienenä ja harrastuksen saavutettavana. Sama tilanne on monella muulla harrastusten järjestäjällä. Jos harrastamisen hinta nousee, lisää se väistämättä eriarvoisuutta. Haluamme, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi ainakin yksi mieluisa harrastus ja tämän eteen olemme viime vuosina tehneet paljon töitä. Sama tavoite on myös Marinin hallituksen ohjelmassa, joten oletammekin, että nämä esitetyt järjettömät leikkaukset torpataan,vaatii Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Mirva Matikka.

Koronaviruksesta johtuva poikkeuksellinen kevät muutti radikaalisti myös partiotoimintaa. Partio ei kuitenkaan lamaantunut vaan näytti voimansa, kun nuorten vapaaehtoisten toimesta etäpartiotoiminta hyppäsi nopeasti aivan uudelle tasolle. Poikkeusolojen keskellä on tärkeää luoda toivoa ja mahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Korona aiheuttaa valtiontaloudelle vakavia haasteita, mutta niitä haasteita ei voiteta laittamalla maksajiksi nuoria.   

Katso myös Nuorisoalan kattojärjestön Allianssin kannanotto sekä vapaaehtoistoimijoiden Kansalaisareenan kannanotto. 

Lisätietoa antavat 

Maria Ruohola
Puheenjohtaja, Suomen Partiolaiset
044 760 5632 

Mirva Matikka
Hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
mirva.matikka@partio.fi
puh. 040 8434010 

Helka Otsolampi
Edunvalvonnan koordinaattori
puh. 040 7303024
helka.otsolampi@partio.fi