Opintokeskus Siviksen asiantuntijat mukana Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen työskentelyssä

Partion nuorisoalan osaamiskeskus on vahvistanut henkilöresurssejaan hankkimalla asiantuntijaosaamista Opintokeskus SivikseltäSiviksen asiantuntijat Virpi Markkanen, Lotta Pakanen ja Jussi Keskitalo ovat mukana osaamiskeskuksen työskentelyssä syksyn 2019 ajan.

Opintokeskus Sivis ja Partion nuorisoalan osaamiskeskus ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta kehitetään harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseja ja työkaluja. Tavoitteena on laajentaa tulkintafoorumityöskentelyä yhdessä oppilaitosten, nuorisojärjestöjen sekä työelämän kanssa ja vahvistaa osaamistulkintojen hyväksymisprosesseja syksyn aikana. Lisäksi yhteistyön tavoitteena on kehittää koulutuksen, nuorisotyön sekä työelämäpalveluiden rajapinnoilla tapahtuvia digitaalisia ratkaisuja erityisesti osaamiskeskuksen kehittämän digitaalisen osaamiskiekon ja Siviksen Sivisverkko-työkalun osalta.

”Opintokeskus Sivis on meille luonteva yhteistyökumppani. Siellä on juuri sellaista asiantuntijaosaamista sekä dynaamisia valmiuksia toimia rohkeasti ja nopealla sykkeellä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ekosysteemin kehitystyössä.”, kertoo Partion osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori. ”Yhteistyö on sujunut hienosti ja näemme useita kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia myös jatkoa ajatellen.”

“Partio ja Sivis ovat molemmat jo vuosia tehneet työtä järjestöissä syntyvän osaamisen esiin nostamiseksi. On upeaa jalostaa ja levittää yhdessä työkaluja, jotka vievät käytännössä eteenpäin järjestöjen koulutuksessa ja vapaaehtoistyössä syntyvän osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamiskiekko ja tulkintafoorumit tekevät tunnetuksi järjestöjen merkitystä yhteiskunnassa osana jatkuvaa oppimista ja nuoret saavat järjestöissä hankitusta osaamisestaan konkreettista tunnustusta opinnoissa.“, kommentoi Marita Salo, Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja ja rehtori.

Siviksen asiantuntijat Virpi Markkanen ja Lotta Pakanen ovat olleet mukana jo useammassa oppilaitosten ja järjestöjen välisessä moniammatillisessa osaamisen tulkintafoorumissa. Tulkintafoorumi kokoaa yhteen oppilaitoksen opettajia, opinto-ohjaajia, oppilaitosjohtoa sekä järjestöissä koulutuksen parissa toimivia. Mahdollisuuksien mukaan osallistujina voi olla myös opiskelijoiden ja työelämän edustajia. Tulkintafoorumeissa etsitään vastaavuuksia järjestötoiminnassa kertyvän osaamisen ja tutkintoon johtavien opintojen sisältöjen väliltä. Tarkoituksena on muodostaa oppilaitoksen suositus, miten esimerkiksi järjestötoiminnassa hankittu koulutus voidaan tunnistaa ja tunnustaa opinnoissa.

“Osaamiskeskuksen työskentely on ollut innostavaa ja mukaansa tempaavaa. Tulkintafoorumeissa on hyväksytty Siviksen jäsenjärjestöjen Sivisverkkoon opintojaksomalleiksi tehtyjä koulutuksia suosituksiksi Osaamiskiekkoon. Opintojaksomallin osaamistavoitteet ja mitoituslaskuri on tuonut järjestöjen opinnot hienosti samalle lähtöviivalle oppilaitosten tutkintotavoitteisten opintojen kanssa”, kommentoi Virpi Markkanen.

“Osaamiskiekko herättää kiinnostusta kaikkialla, missä siitä kertoo. Ja ei ihmekään, se visualisoi hienosti tulkintafoorumien aikana tehdyn vertailutyön ja näyttää mahdolliset vastaavuudet. Järjestöissä syntyy valtavasti laadukasta osaamista, ja yhteistyö osaamiskeskuksen kanssa on antanut lisäeväitä järjestöosaamisen hahmottamiseen osana elinikäistä oppimista.” kertoo Lotta Pakanen.

Osaamiskeskuksessa työskentelee Virpin, Lotan ja Jussin lisäksi lisäksi digituottaja Julia Parkko ja osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori.

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen päätehtävä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Partion osaamiskeskus koordinoi monialaista yhteistyötä yhdessä nuorten, opettajien, nuorisotyöntekijöiden, koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisätietoa Partion nuorisoalan osaamiskeskuksesta

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, kehittää, ohjaa ja tukee järjestökoulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 80 000 tuntia. Vertaisopintoryhmissä opiskellaan 43 000 tuntia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 29 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 120 000. Sivis ylläpitää Sivisverkko -koulutuksenohjausjärjestelmää, jossa on opintorekisteri ja sähköinen todistus järjestöjen opintopisteytetyille koulutuksille. Tavoitteemme on aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen. Jäsenjärjestöihimme kuuluu vapaaehtoistyötä ja muuta kansalaistoimintaa tekeviä järjestöjä. Lisätietoa Opintokeskus Siviksestä

 

Lisätietoja:

Timo Sinivuori, Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja, timo.sinivuori@partio.fi, 0400 511 534

Susanna Plathan, koulutuspäällikkö, Opintokeskus Sivis, susanna.plathan@ok-sivis.fi, 0400 950180

Tulkintafoorumityöskentelyä HUMAKin kanssa
Yhteistä työskentelyä tulkintafoorumissa Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Kuvassa vasemmalta: Hanna Laitinen (HUMAK), Virpi Markkanen (Sivis), Sari Höylä (HUMAK), Lotta Pakanen (Sivis), Timo Sinivuori (Partio).