Partio järjestää yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa tutustumisleirejä ensi kesän finnjamboreelle

Osana ensi kesän partiolaisten valtakunnallista finnjamboree Kajoa järjestetään kaksi maksutonta tutustumisleiriä nuorille, joilla ei olisi muuten mahdollisuutta osallistua leirille. Tutustumisleirit järjestetään yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa.

Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kahdeksas suurleiri eli finnjamboree, joka kerää tuhansia partiolaisia Evon metsiin niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Suomen Partiolaiset järjestää Kajolle tutustumisleirejä yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa ja niiden toteuttamista on mahdollistamassa myös Scandinavian Outdoor.

Yhteistyön avulla tavoitetaan laajasti nuoria eri taustoista. Leirille osallistuville nuorille tarjotaan myös Kajolla tarvittavat varusteet. Tutustumisleirillä nuori saa kolmen päivän ja kahden yön leirikokemuksen ja pääsee osallistumaan Kajon ohjelmaan muiden tapaan. Elämyksiä syntyy niin laadukkaasta ohjelmasta, leirin puitteista kuin uusista ystävistäkin.

”Partion tutustumisleiri on luonteva paikka jatkaa onnistunutta yhteistyötämme SOS-Lapsikylän kanssa. Haluamme varmistaa, että löydämme osallistujiksi juuri ne henkilöt, joille partio on vieras toimintaympäristö tai joille osallistuminen olisi muuten hankalaa”, Suomen Partiolaisten projektipäällikkö Petra Valkonen toteaa.

”Haluamme edistää harrastamattomien nuorten mahdollisuuksia tutustua uusiin harrastuksiin. Syyt harrastamattomuudelle ovat usein moninaiset, mutta esimerkiksi taloudellisella tuella on usein merkittävä vaikutus harrastamiseen”, SOS-Lapsikylän projektipäällikkö Päivi Häikiö kertoo.

Hyvää yhteistyötä Unelmista totta -toiminnassa

Suomen Partiolaiset on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa Unelmista totta -toiminnan puitteissa.

SOS-Lapsikylä auttaa Unelmista totta -harrastustuen avulla kouluikäisiä lapsia ja nuoria mieleisen harrastuksen pariin. Harrastustuen avulla ehkäistään lasten ja nuorten vapaa-ajanvieton eriarvoistumista. Tukea suunnataan erityisesti harrastamattomille lapsille muun muassa yhteistyössä koulujen kuraattorien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

“Myös partion harrastamiseen on myönnetty kymmeniä harrastustukia”, Häikiö kertoo.

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana 65 000 jäsentä. Partiossa toimitaan ryhmissä. Turvallisessa ympäristössä toisia kannustetaan ja jokainen voi osallistua omien taitojensa mukaan. Partio vahvistaa sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa.

“Teemme paljon töitä sen eteen, että partio olisi yhä saavutettavampi kaikille taustasta riippumatta”, Valkonen toteaa.

Tutustumisleirille haetaan kevään aikana

Kahden yön tutustumisleirit järjestetään 16. – 18.7.2022 ja 20. – 22.7.2022. Tutustumisleireistä viestitään koulukuraattorien ja eri järjestöjen kautta. Leiripaikkaa haetaan ja valituille ilmoitetaan päätöksestä huhtikuun loppuun mennessä. Ilmaista paikkaa tutustumisleirille voi hakea lapsi tai nuori, joka ei vielä harrasta partiota ja jolla ei olisi ilman taloudellista tukea mahdollisuutta osallistua.

siirry hakulomakkeelle

Leirin jälkeen partion aloittamiseen voi myös hakea SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustukea unelmista.fi -sivustolla.

Lue myös aiemmin julkaistu juttu SOS-Lapsikylän ja partion yhteistyöstä.

Lisätietoa Kajosta leirin omilla sivuilla.