Partio jatkaa tiivistä yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Suomen Partiolaisten jo useamman vuoden kestänyt yhteistyö Hämeenlinnan kaupungin kanssa jatkuu ja tiivistyy kohti kesällä 2022 järjestettävää Kajo-finnjamboreeta. Vuoteen 2024 jatketun yhteistyösopimuksen keskiössä ovat Evon retkeilyalueen pitkäjänteinen kehittäminen sekä partiotapahtumien näkyminen Hämeenlinnan alueella.

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen on keskeistä sekä partiolaisten että Hämeenlinnan kaupungin tavoitteissa.

– Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti eläminen ja niiden puolesta puhuminen ja vaikuttaminen ovat kiinteä osa partiolaisen arvopohjaa. Hämeenlinnan kaupungilla on pitkä historia tavoitteellisessa ilmasto- ja ympäristötyössä. Onkin luontevaa tehdä yhteistyötä näiden teemojen edistämiseksi, Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola toteaa.

Yhteistyö tukee lisäksi partiotoimintaa ja sen näkyvyyttä Hämeenlinnan alueella sekä kaupungin matkailun ja elinkeinoelämän edistämistyötä.

– Partiolaiset ovat alueellamme merkittävä toimija, jonka tapahtumat Evon retkeilyalueella tuovat kaupunkiin vuosittain tuhansia kävijöitä ja työllistävät välillisesti useita paikallisia toimijoita, kertoo elinkeinoyhtiö Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Kari Saarinen.

Seuraavia suurtapahtumia Evolla ovat Johtajatulet ja Kajo

Suomen Partiolaisten johtajuusaiheinen metsäseminaari Johtajatulet järjestetään jälleen Evolla 27.-29.8.2021. Tapahtuman odotetaan kokoavan yhteen yli 3000 henkilöä johtamisen teemojen ja metsäelämysten äärelle.

Suunnitteilla on tänä vuonna esimerkiksi Johtajatulien osallistujien yhteiskuljetukset, johon Hämeenlinnan kaupunki osallistuisi. Hämeenlinna allekirjoitti maaliskuussa Euroopan komission Vihreä kaupunki aloitteen, jossa se sitoutuu edistämään laajoja, kestävää kaupunkikehitystä tukevia tavoitteita.

Ensi vuonna Evon alueella on vuorossa puolestaan joka kuudes vuosi järjestettävä valtakunnallinen partiolaisten finnjamboree-leiri Kajo, jonne odotettaan yli 15 000 osallistujaa. Suurten leiritapahtumien lisäksi tehdään yhteistyötä myös Evon retkeilyalueen kehittämiseksi.

– Useampivuotinen yhteistyömme Hämeenlinnan kaupungin kanssa takaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää Evon retkeilyaluetta pitkäjänteisesti. Ainutlaatuinen ja leiritoimintaan hienosti soveltuva alue on mahdollistanut kymmenien tuhansien lasten ja nuorten elämykset ja kokemukset metsässä ja luonnossa. Yhteistyö antaa mahdollisuuden alueella tapahtuvan toiminnan kehittämiselle entistä kestävämmäksi niin partiolaisille kuin alueen muille käyttäjille, Leikola iloitsee.