Partio laajentaa moninaisuustyötään – projektipäälliköksi valittu Petra Valkonen

Tunkelon säätiö myönsi juhlavuotensa kunniaksi partiolle 400 000 euron erityisavustuksen, jonka myötä partiossa pystytään jatkamaan ja laajentamaan entisestään moninaisuustyötä. Nelivuotisen moninaisuushankkeen projektipäälliköksi on nimitetty Petra Valkonen, joka aloittaa tehtävässä maaliskuun alussa.

Petra on työskennellyt viimeisen vuoden Suomen Partiolaisten lippukuntatyön päällikkönä vanhempainvapaan sijaisena. Sitä ennen Petra toimi 12 vuoden ajan Uudenmaan Partiopiirissä eri tehtävissä aluetyön parissa. Aiempien partiotyötehtäviensä kautta Petralla on vahva kokemus ja näkemys alueellisesta työstä myös moninaisuusteemojen parista.

Työtä yhtä moninaisemman partion puolesta

Petra Valkonen
Petra Valkonen Kuva: Katri Järvenpää

Tunkelo säätiön avustuksen mahdollistamassa moninaisuustyössä tullaan keskittymään neljään pääteemaan: koulujen yhteydessä toteutettavaan partiotoimintaan, erityislasten partioharrastukseen johtajien tukemisen kautta, maahanmuuttajien partioharrastukseen ja esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäämiseen partiossa.

Tarkoitus on ottaa laajasti käyttöön 100 uutta tapaa -hankkeen onnistumiset ja jatkaa työtä yhä moninaisemman partion puolesta.

Työssä painotetaan uusien toimintamallien tuomista osaksi perustoimintaa. Paikallistoiminnalla onkin iso rooli siinä, että uudet partiolaiset pääsevät mukaan harrastamaan säännöllisesti. Hankkeen aikana pyritään osallistamaan partiolaisia ja keräämään tietoa ja toiveita paikallistasolta.

”Mikäli lippukuntanne haluaa olla jollain tavalla mukana edistämässä hankkeen teemoja ja tekemässä moninaista partiotoimintaa, voitte olla matalalla kynnyksellä yhteydessä”, Petra Valkonen kannustaa.

Yhteystiedot: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi, p. 040 718 5721

Lue aiempi uutinen: https://www.partio.fi/ajankohtaista/tunkelon-saatiolta-merkittava-avustus-partiotoimintaan/