Tunkelon säätiöltä merkittävä avustus partiotoimintaan

Tunkelon säätiö on myöntänyt juhlavuotensa kunniaksi partiolle 400 000 euron erityisavustuksen. Avustuksella halutaan varmistaa 100 uutta tapaa -projektissa  tehdyn työn jatkuminen ja jalkautus.

100 uutta tapaa -projektin tavoitteena oli löytää uusia tapoja tehdä partiota, jotta harrastamisen kynnys madaltuisi. Projektia ei toisteta sellaisenaan, mutta työ samojen teemojen parissa jatkuu. Neljälle vuodelle jakaantuva avustus mahdollistaa partion vahvan kasvun ja moninaisuustyön sekä partiokokemuksia yhä useammalle lapselle ja nuorelle. Avustuksen tarkemmasta käytöstä tiedotetaan syksyllä suunnitelmien valmistuttua.

”Olemme valtavan kiitollisia ja ylpeitä saadusta avustuksesta. Se kertoo partiossa aiemmin tehdyn työn merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta. Teemme jälleen parhaamme, jotta partio on jatkossakin avointa ja yhä useampi lapsi ja nuori löytää sen parista itselleen mieluisan harrastuksen”, toteaa partion aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen Mari Sundell.