Nuori toimija -tunnustus 100 uutta tapaa -hankkeelle

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi jakoi Nuorisotyön viikolla neljä Nuori toimija -tunnustusta yhteisöille ja henkilöille, jotka ovat poikkeuksellisen ansiokkaasti edistäneet nuorten yhdenvertaisuutta, osallisuutta tai tehneet tuloksellista työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Nuori toimija -tunnustuksen saajat ovat:

  • Trasekin ja Seta ry:n Sukupuolitemppurata (yhdenvertaisuus)
  • Nuorisotyöntekijä Hanna-Kaisa Lähde, Hamina (osallisuus)
  • Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa -hanke (syrjäytymisen ehkäisy)
  • Nuorisotyö raiteilla -hanke, Vantaa (uuden luominen ja kehittäminen)

Nuori toimija -tunnustuksen saajat

Tunnustukset jaettiin Ratkaistaan Suomen suurin ongelma -tilaisuudessa pe 12.10. Allianssi-talolla Helsingissä. Tilaisuus ja tunnustusten jako liittyvät Nuorisotyön viikkoon, jota on vietetty valtakunnallisesti kuluvalla viikolla. Partiolaisten puolesta palkinnon vastaanottivat puheejohtaja Maria ”Hilla” Ruohola ja projektikoordinaattori Saara Nykänen.

Perustelut tunnustuksen saamiseen:

  1. Syrjäytymisen ehkäisy: Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa -hanke

Nuorten syrjäytymisen syyt vaihtelevat alueittain, joten myös ratkaisuja on kehitettävä paikallisista lähtökohdista. Työn ei silti tarvitse olla silppuista, vaan sitä voi ja pitää johtaa keskitetysti ja yhteistyötä koordinoiden. Tämän on oivaltanut ja siinä onnistunut Suomen Partiolaiset, jotka vuonna 2015 käynnistivät Sata uutta tapaa -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda 100 uutta toiminnan muotoa, jotka vastaisivat erityisesti sellaisten lasten ja nuorten tarpeisiin, jotka eivät vielä harrasta mitään. Samalla on kokeiltu onnistuneesti kolmannella sektorilla vielä turhan harvinaista rahoitusohjausta, jossa rahaa on kohdennettu järjestön strategisia tavoitteita vastaaviin projekteihin. Pitkälti Yhteisvastuu-keräyksen tuotoilla rahoitettu hankkeessa on tähän mennessä kehitetty ja kokeiltu ympäri Suomen 117 uutta tapaa ja mahdollistettu partioon osallistuminen sadoille uusille lapsille ja nuorille. Hankkeita on ideoitu ja toteutettu vapaaehtoisvoimin lippukunnissa ja piirijärjestöissä koko Suomessa. Suomen Partiolaisten toimistolla työtä on koordinoinut projektipäällikkö Saara Nykänen.

Kaksi aikuista opettaa partiolaisille suunnistusta
Finlands Svenska Scouter järjesti hankkeen puitteissa Scoutkompis-Partiokaveri -toimintaa koulun iltapäiväkerhossa. Toiminnasta kirjotti mm. Partio-lehti 2/2018. Kuva: Heikki Heinonen

”Syrjäytymisen ehkäisy on meidän jokaisen tehtävä ja kaikkien meidän käsissä. 100 uutta tapaa -hankkeessa me olemme oppineet tarttumaan toimeen. Se on ollut monelle lippukunnalle herätys: ”Mitä juuri me voimme tehdä syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Mikä meidän toiminnassamme estää partion kuulumisen kaikille?”. Vaikka 100 uutta tapaa päättyy hankkeena, niin työ on vasta alkanut. Seuraavaksi poistamme 8 partioon liittymisen estettä ja siihenkin tarvitaan meistä jokaista, rohkeutta ja avointa mieltä”, kertoo partiolaisten puheenjohtaja Maria ”Hilla” Ruohola.

Nuorisotyön viikolla 8.-14.10. on nostettu esiin nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Tänä vuonna on kerrottu erityisesti perusnuorisotyön positiivisista ja ennaltaehkäisevistä vaikutuksista, syrjäytymisen ehkäisystä sekä nuorisotyön erilaisista työmuodoista. Blogikirjoituksia nuorisotyöstä, nuorisoalan tarinoita sekä nuorisotyön menetelmiä: www.alli.fi/nuorisotyonviikko

Tilastotietoa nuorista, nuoruudesta ja nuorisotyöstä: www.alli.fi/nuoristasuomessa ja eduskuntapuolueiden ratkaisut nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn:www.suomensuurinongelma.fi

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä. www.alli.fi