Partio tuo iloa ja turvaa arkeen – aloita uusi harrastus

Partio on harrastus, jossa lapset, nuoret ja aikuiset oppivat uusia taitoja, pitävät hauskaa ja seikkailevat turvallisessa ympäristössä. Partio on aktiivinen rauhanliike, joka rakentaa ystävyyttä ja ymmärrystä yli rajojen. Kun maailma ympärillä on epävakaa, partion arvojen tärkeys korostuu. 

Sudenpentuja veneretkellä

Harrastus sekä sen tuomat ystävät, ilo ja arki luovat turvaa niin lapselle kuin aikuisellekin. Partio tarjoaa jokaiselle turvallisen paikan kasvaa ja kehittyä omana itsenään. Partio on kaikille avoin, maailmanlaajuinen harrastus. Mukaan voi tulla kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja taustaan katsomatta. Koska partio on yksi edullisimmista harrastuksista, se toimii tärkeänä vastavoimana syrjäytymistä vastaan. 

Partiota harrastetaan lippukunnissa, joita on Suomessa lähes jokaisessa kunnassa. Partiotoiminta on hyvin vahvasti lippukunnan jäsenten näköistä, joten lippukuntien toiminta vaihtelee suuresti toisistaan. Osassa lippukunnista toiminta on painottunut erähenkiseen toimintaan, kun toisissa saatetaan esimerkiksi purjehtia tai tarjota tekemistä erityistä tukea tarvitseville. 

Partiossa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta 

Vaikka partio on erilaista eri puolilla Suomea, toimintaa yhdistää yhteiset partion arvot ja ihanteet. Partiolainen esimerkiksi oppii edistämään tasavertaisuutta, rakentaa henkilökohtaista luontosuhdetta sekä pyrkii jättämään jälkeensä paremman maailman. Partiossa halutaan toimia sen puolesta, että jokaisella on mahdollisuus elää ilman pelkoa väkivallasta, syrjinnästä, kiusaamisesta tai yksin jäämisestä. 

Partion tavoitteena on tukea lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua. Jokainen kehittää itseään saamalla itselleen sopivan haasteellisia tehtäviä. Aikuiselle partio on mahdollisuus tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä. Partio tarjoaa aikuiselle elämyksellisen harrastuksen sekä samanhenkisten yhteisön. Kuka tahansa voi aloittaa harrastuksen minkä ikäisenä tahansa – aiempaa osaamista tai kokemusta ei vaadita. 

Nyt on aika ilmoittautua mukaan partioon 

Partiotoiminta ja monet uudet ryhmät aloittavat pian toimintansa ympäri Suomen, joten nyt on hyvä aika tulla mukaan. Oman alueesi lippukunnat eli partion paikallisyhdistykset sekä lisää tietoa partiotoiminnasta löytyvät verkkosivuiltamme. Tutustu lippukuntiin ja lisätietoihin partiosta. https://www.partio.fi/tule-mukaan 

Jos et ole varma, mikä lippukunta sopisi juuri sinulle tai lapsellesi parhaiten, voit kysyä vinkkiä partion infosta 09 8865 1100 tai palvelu@partio.fi