Partioharrastus säilytti vetovoimansa koronasta huolimatta 

Partiolaisten määrä pysyi viime harrastuskaudella (1.8.2020-31.7.2021) samalla vahvalla tasolla koronasta huolimatta. Joillain alueilla tapahtui jopa selkeää kasvua jäsenmäärässä.  

– Kaiken epävarmuuden keskellä tilanne on aivan erinomainen. Muissa harrastuksissa nähtyä osallistujakatoa ei ole partiossa näkynyt, vaan toiminta on jatkunut joustavasti poikkeuksellisissakin oloissa. Suurin kiitos kuuluu jokaiselle partiotoiminnan tekijälle, yhdessä on luotu uusia tapoja harrastaa partiota turvallisuuden ja rajoitusten puitteissa. Partion luontainen monipuolisuus, toiminta ulkona sekä partiossa opittu toimeen tarttuminen ja ratkaisukeskeisyys uusissa tilanteissa ovat lisäksi luoneet hyvät valmiudet tällaisiin aikoihin, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero kiittää. 

Myös uusien mukaan liittyneiden jäsenten määrä oli viime kaudella hyvä ja laski vain muutaman prosentin normaalista vuodesta. Lähes sama määrä lapsia ja nuoria pääsi siis aloittamaan partioharrastuksen. Partio kiinnostaa ympäri Suomen sekä lapsia, nuoria että aikuisia. Kiinnostuksesta kertoo ennen kaikkea se, että tällä hetkellä partioon on jonossa lähes 2500 henkeä.  

– Teemme kaikkemme, jotta mahdollisimman monelle voidaan harrastus tarjota. Erityisesti partion aikuisena aloittavia on löytänyt koronan aikana mukaan merkityksellisen harrastuksen ja vapaaehtoistyön perässä. Tämän joukon toivomme kasvavan entisestään, jotta voimme käynnistää mahdollisimman monta uutta ryhmää, Somerkero kertoo.

Korona on vaatinut joustavuutta – ja sitä on löytynyt 

Partiossa poikkeustilanteeseen reagoitiin nopeasti ja koko korona-ajan on toimintaa pyritty järjestämään tavalla tai toisella. Kyselymme mukaan pandemian alkaessa keväällä 2020 etätoimintaa oli järjestänyt 78 prosenttia vastaajista. Syksyllä, rajoitusten muututtua, 83 prosenttia lippukunnista piti viikkotoimintaa ulkona. Vain pieni osa vastaajista kertoi toiminnan olleen kokonaan tauolla jossain vaiheessa. Tämä on huikea osoitus partiolaisten kyvystä muuttaa suunnitelmia ja joustaa vallitsevan tilanteen mukaan. 

Korona on tehnyt harrastamisesta vielä entistäkin tärkeämpää 

Harrastustoiminnan ylläpito ja mielekkään tekemisen tarjoaminen myös poikkeusoloissa on osoittautunut todella tärkeäksi lapsille ja nuorille. Koronan aikana lasten ja nuorten yksinäisyys ja mielenterveyden haasteet ovat kasvaneet merkittävästi. Samoista asioista oltiin huolissaan jo ennen koronaa, nyt harrastustoiminta on entistäkin tärkeämpää.  

– Jokainen meistä tietää, miten hyvältä ja tärkeältä tuntuu kuulua ryhmään, tulla nähdyksi, kuulluksi ja kokea tekevänsä jotain merkityksellistä. On äärettömän tärkeää, että lasten ja nuorten hyvinvointi ja harrastusten merkitys huomioidaan myös koronakriisin jälkihoidossa, Somerkero toteaa.