Partiolainen pelastaa maailman

Partiolainen haluaa pelastaa maailman ja luonnollinen paikka aloittaa on ympäristömme. Nuorten ilmastoahdistus kasvaa kohisten eikä meillä Suomen suurimpana nuorisojärjestönä ole varaa jättää sitä kuulematta. Partio nostaa kestävän kehityksen oman toimintansa keskiöön ja pyrkii toimimaan suunnannäyttäjänä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Suomen Partiolaisten jäsenkokous linjasi kannanotossaan Lappeenrannassa marraskuussa 2018 seuraavaa: ”Partio tarkastelee ekologisuutta ja kulutusta toiminnassaan sekä muuttaa sitä aiempaa kestävämpään suuntaan. Partiolaiset haastavat koko muun Suomen tekemään samoin”. Tämän seurauksena SP:n hallitusohjelman yhtenä painopisteenä 2019–2020 on kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen partiossa läpileikkaavasti.

Syksyinen laituri
Kuva: Eeva Helle

Kannanoton ja hallitusohjelman innoittamina perustettiin Suomen Partiolaisten hallituksen alaisuuteen kestävän kehityksen työryhmä, jonka tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen tavoitteet partiotoiminnan arkeen niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Projektin myötä partiosta tehdään kestävän kehityksen esimerkki työryhmän toteuttamien konkreettisten toimien ja ohjeistusten kautta yhteistyössä A-jäsenten ja projektien kanssa.

Avoimen haun ja rekrytointiprosessin jälkeen töihin ryhtyi ryhmä, joka koostuu 12 partioaktiivista, joista osa toimii Suomen Partiolaisten hallituksessa tai muissa ryhmissä sekä partiopiireissä tai FiSScissä. Erityisosaamista ryhmästä löytyy ympäristöasioista, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, partiokasvatuksesta ja –koulutuksesta, viestinnästä ja markkinoinnista, sekä tapahtumatuotannosta.

– Olen todella innoissani, että olemme lähteneet edistämään kestävää kehitystä partiossa. Hallitusohjelmaprojektin kautta ratkomme, miten kestävän kehityksen teemat voisivat näkyä aktiivisemmin partiotoiminnassa, ja miten voimme entistä paremmin ja vaikuttavammin elää niin kuin opetamme, kertoo varapuheenjohtaja Malin Lindholm.

Hallitusohjelmaprojektin kautta ratkomme, miten kestävän kehityksen teemat voisivat näkyä aktiivisemmin partiotoiminnassa, ja miten voimme entistä paremmin ja vaikuttavammin elää niin kuin opetamme.

Ryhmän toiminta pohjautuu vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Projektin alkuvaiheessa on osallistettu Partioneuvostoa rajaamaan ryhmän tehtäväkenttää tiettyihin osa-alueisiin ensimmäisen kahden vuoden aikana.

Näiden rajausten pohjalta on perustettu viisi alaryhmää, jotka keskittyvät seuraaviin teemoihin:
• Tapahtumien vastuullisuus ja kestävän kehityksen konsultointi
• Kestävän kehityksen aktiviteettipaketti ja –koulutus
• Hiilineutraali partio
• Partion sitoumus 2050
• Rauha, tasa-arvo ja moninaisuus

Projektiryhmä kokoustaa kuukausittain ja pienemmät projektiryhmät näiden kokousten välissä edistäen omia projektejaan. Ryhmä toimii jatkuvasti partion ja maailman paremman tulevaisuuden eteen. Mitä sinä voisit tehdä jo tänään lippukunnassasi tai ryhmässäsi kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi?

Lisätietoja: Mirva Matikka, mirva.matikka@partio.fi.