Partiolaiset ovat luonnon monimuotoisuuden puolella – onko Suomi?

Suomen Partiolaisten jäsenkokous vaatii Suomea ryhtymään ripeisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi. Suomen Partiolaiset kasvattaa jokaista partiolaista toimimaan aktiivisesti elinkelpoisen planeetan puolesta. Nykyiset toimet näiden katastrofien hillitsemiseksi ovat riittämättömiä – elinympäristömme suojelulla on kiire.

 “Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat aikamme suurimpia haasteita. Kyse ei ole mistään vähemmästä kuin siitä, millaisen planeetan jätämme tuleville sukupolville. Ihmiskunta on täysin riippuvainen luonnosta ja sen ekosysteemeistä”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola toteaa.

Suomen Partiolaiset peräänkuuluttaa päästövähennyksiä ja hiilinielujen kasvattamista. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajattua 1,5 asteeseen. Samaan aikaan ilmastokriisin kanssa on torjuttava luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Suomenkin luonnossa joka kymmenes laji on uhanalainen ja vaarassa hävitä.

Yksi partioihanteista on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Vaadimme lisää luonnonsuojelualueita ja lisää rahoitusta esimerkiksi METSO-ohjelmaan, jotta arvokkaan luontomme monimuotoisuus säilyisi. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat katastrofeja, jotka koskettavat ennen kaikkea nuoria sekä tulevia sukupolvia. Nuorisojärjestönä meidän tulee suojella luontoa ja kannustaa muitakin tekemään niin, jotta lapsilla ja nuorilla olisi tulevaisuudessakin mahdollisuus retkeilyyn ja luonnon monimuotoisuudesta nauttimiseen”, Ruohola sanoo.

Ympäristökasvatus on tärkeässä roolissa suurien ympäristökatastrofien hillinnässä. Luontosuhde alkaa kehittyä jo lapsuudessa ja se auttaa kestävän elämäntavan syntymisessä sekä tunnistamaan luonnon itseisarvon. Partiolaiset viettävät vuosittain yhteensä noin 150 000 vuorokautta retkillä ja leireillä. Ulkona liikkuminen vahvistaa luontosuhdetta, ja siksi valtion onkin jatkossa panostettava nykyistä enemmän virkistysalueiden saavutettavuuteen ja kunnossapitoon. Tämän toteuttamiseksi Suomen Partiolaiset vaatii lisää resursseja Metsähallituksen luontopalveluille.

Tutkimusten mukaan luonnossa liikkuvat lapset ja nuoret ovat ikätovereitaan enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta. Toivomme tämän huolen johtavan myös toimenpiteisiin: kannustamme jokaista partiopiiriä, lippukuntaa ja retkeilijää tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Julkisten kulkuvälineiden käyttäminen, kulutuksen hillitseminen ja kasvisruoan suosiminen ovat sellaisia ympäristötekoja, joihin jokainen voi ryhtyä. Täysi-ikäisten kannattaa myös vaikuttaa äänestämällä ja vaatia päätöksentekijöiltä ilmasto- ja luonnonsuojelutekoja”, Ruohola sanoo.

Partio tarkastelee ekologisuutta ja kulutusta toiminnassaan sekä muuttaa sitä aiempaa kestävämpään suuntaan. Partiolaiset haastavat koko muun Suomen tekemään samoin.

Kuvassa mustikkamätäs ja teksti Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenkokouksessa Lappeenrannassa 18.11.2018.