Partiolaiset ilmastonmuutoksen hillitsijöinä

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla meidän arkeemme. Kulunut vuosi sään ääri-ilmiöineen on tuonut ilmastonmuutoksen vaikutukset selvästi kaikkien nähtäville. Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tuore raportti osoittaa, että meidän on kaikin tavoin pyrittävä hillitsemään ilmaston lämpenemistä. Samalla meidän on kuitenkin myös löydettävä parhaat keinot varautua ja sopeutua esimerkiksi helteisiin ja kuivuuteen sekä rankkasateisiin, tulviin, kasvaviin kosteusmääriin ja koviin tuuliin.

8.10.2018  käynnistyvän Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjan tavoitteena on jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä innostaa ja herätellä kansalaisia kehittämään toimivia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Kampanja näkyy laajasti sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #ilmastonmuutoshaltuun ja #hyvänsäänaikana.

”Partion arvoissa korostetaan ihmisen suhdetta ympäristöön. Se merkitsee vastuunottoa elinympäristöstä ja huolehtimista sen säilymisestä tuleville sukupolville. Partiolaisen luontosuhde kehittyy metsäretkillä. Luonto tarjoaa partiolaisille paikan oppia ja olla yhdessä ja siksi sen suojeleminen on itsestäänselvyys”, kertoo Suomen Partiolaisten metsäryhmän puheenjohtaja Mikko Jalo.

”Partion arvoissa korostetaan ihmisen suhdetta ympäristöön. Se merkitsee vastuunottoa elinympäristöstä ja huolehtimista sen säilymisestä tuleville sukupolville. Partiolaisen luontosuhde kehittyy metsäretkillä. Luonto tarjoaa partiolaisille paikan oppia ja olla yhdessä ja siksi sen suojeleminen on itsestäänselvyys”, kertoo Suomen Partiolaisten metsäryhmän puheenjohtaja Mikko Jalo.

– Varautumistyötä tehdään monella sektorilla, mutta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voi varautua myös jokainen kansalainen arjen toiminnoissaan. Keskeistä on, että yhteiskunnan eri tahot päätöksentekijöistä kansalaisiin ovat tietoisia ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista varautua niihin, sanoo ilmastonmuutokseen sopeutumisen koordinoinnista Suomessa vastaava neuvotteleva virkamies Saara Lilja-Rothsten maa- ja metsätalousministeriöstä.

Viestintäkampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista ja

sen ovat suunnitelleet ja toteuttaneet maa- ja metsätalousministeriö, Tapio Oy ja lukuisat kansalais- ja muut järjestöt yhdessä. Taustamateriaalien koostamisessa on hyödynnetty syyskuussa julkaistua kansallista arviota Suomeen kohdistuvista sää- ja ilmastoriskeistä sekä järjestöjen omia materiaaleja.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat kaikkia

Ilmastonmuutoksen vaikutukset koskevat kaikkia yhteiskunnan alueita ja siksi yhteinen viestintäkampanja on kerännyt ympärilleen laajan verkoston aiheesta kiinnostuneita. Kampanjaan osallistuvat järjestöt viestivät tulevan viikon aikana ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta kunkin omista näkökulmistaan.

”Partiossa opitaan paljon taitoja, joista on hyötyä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Partiolaiset tottuvat jo pieninä käyttämään esimerkiksi retkikeitintä, mutta mikä tärkeintä – pitämään toisistaan huolta erikoistilanteissa tai jopa hädän hetkellä.”

”Partiolaiset ovat tehneet vuosikymmeniä työtä ympäristö suojelemiseksi. Muistan omastakin lapsuudesta, kuinka partiolaiset opettivat perheensä kierrättämään kartonkia. Nyt se on arkipäivää”, kertoo kampanjan työryhmässä mukana ollut partiolaisten viestintäkoordinaattori Jaana Hopeakoski.

”Partiossa opitaan paljon taitoja, joista on hyötyä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Partiolaiset tottuvat jo pieninä käyttämään esimerkiksi retkikeitintä, mutta mikä tärkeintä – pitämään toisistaan huolta erikoistilanteissa tai jopa hädän hetkellä.”

Kampanjassa ovat mukana muun muassa Finanssiala, Hengitysliitto, Hyötykasviyhdistys, Kansalaisareena, Kuluttajaliitto, Luonto-Liitto, Maa- ja kotitalousnaiset, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Marttaliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, ProAgria, Suomen 4H-liitto, Suomen Mehiläishoitajain Liitto, Suomen metsäkeskus, Suomen Metsäyhdistys, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Omakotiliitto, Suomen Partiolaiset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Viherympäristöliitto ja WWF Suomi.

Ota sinäkin #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

Lisätietoja kampanjasta: ilmastonmuutoshaltuun.fi