Partiolaisille tunnustus työstä toimintarajoitteisten henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi

Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa -hankkeelle on myönnetty Tukilinja-säätiön Vuoden Toimija 2018 -tunnustus. Perusteena tunnustukselle on innovatiivinen toiminta toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi. 4000 euron suuruinen apuraha on kohdistettu vammaisille lapsille ja nuorille suunnatun välinelainaamon kuluihin.

100 uutta tapaa -projektissa kehitettiin innovatiivisella ja osallistavalla otteella monia uusia tapoja mm. saavutettavampaan ja matalan kynnyksen partiotoimintaan perinteisten tapojen rinnalle. Tavoitteena oli löytää ja kokeilla toimintamuotoja ja -tapoja, joiden avulla esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien tai muista syistä harrastamattomien lapsien olisi helpompi tulla mukaan. Hankkeen myötä syntyi lopulta yli 150 uutta tapaa harrastaa partiota.

Tutustu hankkeeseen 100 uutta tapaa -sivulla.

Lue lisää projektissa mukana olleiden tekijöiden ja asiantuntijoiden kokemuksia, oivalluksia ja vinkkejä hankejulkaisusta.

Tukilinjasäätiön Vuoden toimija 2018 tunnustus

 

Yläkuva: Markus Perko