Partiolle tärkeät teemat näkyvät hallitusohjelmassa – harrastaminen, osaaminen, metsät ja ilmasto

Suomen Partiolaiset kävi hallitusohjelman läpi partiolle tärkeiden tavoitteiden näkökulmasta. On tärkeää, että hallitusohjelmassa luvataan kompensoida nuorisojärjestöille mahdollisesti pienevät rahapelituotot.

Iloitsemme, että hallitusohjelmassa halutaan taata jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen. Harrastustoimintaa pitäisikin koordinoida tavoitteellisesti kaikilla tasoilla. Partio on mielellään mukana valmistelussa, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Islannin mallista voidaan oppia paljon mutta samaan aikaan on pidettävä mielessä, että Suomessa vapaaehtoistyön rooli harrastustoiminnan toteuttamisessa on todella suuri.

“Hallinnollisesti liikuntaa, kulttuuria, nuorisotyötä tehdään valtiolla ja kunnissa valitettavasti omissa siiloissaan ja eri harrastusten järjestäjiä on paljon. Kukaan ei tunnu katsovan asiaa lapsen ja nuoren näkökulmasta. Voisiko koululla toimia esimerkiksi nuorisotyöntekijä harrastuskoordinaattorina? Henkilö, joka tuntisi koulun arjen, oppilaiden tarpeet ja alueen harrastustoimijat, jotka voivat toimia koululla tai sen ulkopuolella. Kun harrastustoimintaa järjestävät vapaaehtoiset, se on myös yhteiskunnalle edullinen tapa saada matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jossa harrastusmaksut ovat maltillisia,” pohtii Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen Mirva Matikka.

Suomen Partiolaiset tervehtii ilolla myös tavoitetta laatia kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet, joiden tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittu yksilön osaaminen näkyväksi työelämässä ja koulutusjärjestelmässä. Partion nuorisoalan osaamiskeskus on tehnyt työtä osaamisen tunnistamisen parissa pitkään. Olemme kehittänyt periaatteita ja menetelmiä ja olemmekin mielellämme mukana jakamassa osaamistamme.

Suomen Partiolaiset kiittää hallitusohjelmaa etenkin jokamiehenoikeuksien turvaamisesta, Metsähallituksen luontopalveluiden rahoituksen korottamisesta ja kansallispuistoverkoston laajentamisesta. Kirjaukset ovat oikea suunta luonnon virkistyskäytön tukemiseen.

“Hienoa, että jokamiehenoikeudet on nostettu hallitusohjelmaan! Jokamiehenoikeuksien säilyminen ei ole itsestäänselvyys ja lainsäädännössä pitäisi aina selvittää uudistusten mahdollinen vaikutus jokamiehenoikeuksiin. Lisäksi olemme iloisia, että luonto- ja ympäristökasvatusta halutaan edistää ja olemme mielellämme mukana tavoitteen toteuttamisessa. Partio on Suomen merkittävimpiä luontokasvattajia ja vie vuosittain yli 40 000 lasta ja nuorta metsään,” tiivistää Suomen Partiolaisten metsäryhmän puheenjohtaja Mikko Jalo.

Hallitusohjelma ottaa ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen tosissaan, mitä Suomen Partiolaiset pitää erinomaisena asiana. Hyvien tavoitteiden tueksi on esitettävä vielä konkreettisempia keinoja, jotta ihmiskunnan suurimmat uhat voidaan selättää.

Hallitusohjelmassa on tavoitteena kehitysyhteistyörahoituksen nosto 0,7% BKT:stä, mutta aikataulua ei ole täsmennetty. Kansalaisjärjestöjen rahoitus varmistettava, jotta niiden tekemä vaikuttava kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus voi jatkua.

Iloitsemme hallitusohjelman tiedostustilaisuudessa välittyneestä välittömästä yhdessä tekemisen tunteesta. Paremman maailman rakentaminen yhdessä yksi teko kerrallaan on meidänkin toimintamme keskiössä.

Partiolaisia soutamassa kirkkoveneellä
Kuva: Anna Enbuske

 

Lisätietoa:  

Mirva Matikka 
Hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet 
mirva.matikka@partio.fi 
puh. 040 8434010 

Mikko Jalo 
Metsäryhmän puheenjohtaja 
mikko.jalo@partio.fi 
0504393992