Partion digitaalisten järjestelmien uudistushanke Paju käynnistyy 

Paju-hankkeen tavoitteena on uudistaa ja selkiyttää partion digitaalisten palvelujen kokonaisuutta: Uudistetut digipalvelut helpottavat partion harrastamista ja partiotoiminnan järjestämistä koko Suomessa – niin lippukunnissa, piireissä kuin Suomen Partiolaisissa. 

Paju-hanke, eli partion järjestelmäuudistushanke on vuosina 2022 –2025 toteutettava hanke, jonka aikana päivitetään partion digitaalisten järjestelmien toimintamalleja ja prosesseja, kehitetään Suomen Partiolaisten IT-järjestelmien tietoarkkitehtuuria ja uudistetaan partion jäsenrekisteri. Uudistuksen tilaajana on Suomen Partiolaisten hallitus.  

Hanke alkaa partion prosessien ja toimintamallien tunnistamisella ja määrittelyllä – eli miten tulevaisuudessa partion digitaalisia järjestelmiä käytetään ja millaisiin asioihin. Kehittämällä tieto- ja sovellusarkkitehtuuria varmistetaan nykyisten ja tulevien järjestelmien sujuva toiminta osana kokonaisuutta. Varsinainen jäsenrekisterin uudistus toteutuu vuonna 2025. 

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Paju-hanke on laaja kokonaisuus, joka tulee näkymään jo suunnitteluvaiheessa monin eri tavoin partiolaisille. Toimivien, helppokäyttöisten ja partiota tukevien digipalvelujen rakentamiseksi on tärkeää, että kehitystyötä tehdään yhdessä, laajasti lippukuntia ja piirejä osallistaen. 

Hankkeen alussa, marras-joulukuussa 2022 tullaan keräämään ajatuksia ja toiveita partion jäsenrekisterin kehittämiseksi kaikille avoimen Kuksan käyttäjäkyselyn avulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Paju-hankkeen suunnittelussa. Vuonna 2023 partiolaisille tarjoutuu paljon vaihtoehtoja osallistumiseen sekä pestautumalla mukaan hankkeeseen, että osallistumalla hankkeen yhteisiin työpajoihin.  

Osaprojektien tekijöiden pestaaminen on käynnistynyt

Paju-hankeen työskentely on jaettu osaprojekteihin. Jokainen osaprojekti keskittyy erilliseen teemaan – kuten partiotapahtumiin ja –leireihin – ja työskentelee sen ympärillä seuraavina vuosina. Osaprojektit pohtivat partion prosesseja, palvelukuvauksia sekä osallistuvat alustavien vaatimusmäärittelyjen tekoon. Osaprojekteissa ei tehdä IT-järjestelmähankintoja tai toteutusta, vaan luodaan edellytyksiä tuleville järjestelmille. 

Osaprojektien teemat ovat: 

  • Partiojäsenyys ja lippukunta 
  • Luottamushenkilö-HR 
  • Partiokasvatus 
  • Partiotapahtumat 

Tällä hetkellä haemme osaprojekteille johtajia. Pestissä johdetaan oman osaprojektin suunnittelua ja toteutusta parijohtajana, yhdessä nimetyn toimihenkilön kanssa.  Tutustu hakuilmoitukseen!

Osaprojektien jäsenten pestaus käynnistyy alkuvuonna 2023. 

Lisätietoja 

Voit tutustua tarkemmin Paju hankkeeseen partion nettisivuilla osoitteessa partio.fi/paju.

Myös Jemma-intranetiin on avattu oma osio hankkeelle. 

Suomen Partiolaisten IT- ja palvelupäällikkö Maija Kangasniemi, etunimi.sukunimi@partio.fi, p. 044 734 3373.