Partion ja 4H:n keskustilaisuudessa SuomiAreenalla puhuttiin harrastusosaamisesta ja sen hyödyntämisestä opinnoissa ja työelämässä

Partion ja 4H:n keskustelupaneeli Osaamisen kiertotalous – Harrastamalla huippuosaajaksi keräsi yleisöä Porin BEPOP lavalle kuulemaan harrastusosaamisen tärkeydestä. Lisäksi tapahtumassa lanseerattiin digitaalinen osaamiskiekko. Tapahtuman tallenteen voit katsoa MTV.fi palvelusta

Keskustelussa lähdettiin liikkeelle siitä, kuinka uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu periaate osaamisen tunnistamisesta: ”Laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet, joiden tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittu yksilön osaaminen näkyväksi työelämässä ja koulutusjärjestelmässä.” Aihe oli tärkeä myös panelisteille, ja esimerkiksi Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula kertoi tulevaisuustalon työskentelevän kaikenlaisen osaamisen hyödyntämisen puolesta.

 

Panelistit keskustelussa. Juontajina Atte Kesti ja Eeva Honkonen. Kuva: Rosa Kaimio.

Paneelissa keskusteltiin erityisesti harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa saadusta osaamisesta, joka tällä hetkellä jää usein tunnistamatta ja tunnustamatta. Samalla käytiin läpi Nuorten Harrastamisen Vahvuustekijät 2019 – tutkimusta. Tulokset osoittavat, että nuoret kartuttavat harrastuksissaan monia hyödyllisiä taitoja. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi 80% nuorista kokee oppineensa harrastuksessaan oma-aloitteisuutta ja 76% muiden kuuntelemista ja huomioimista.

Myös Roni Bäck kokee saaneensa paljon harrastuksiltaan, sillä tubettamisesta, joka alkoi alun perin harrastuksena, on tullut hänelle ammatti.
-Oikeestaan kaikki, mitä teen on lähtenyt harrastuksesta. Aloin tekemään youtubevideoita ihan harrastuspohjalta ja opettelin netistä, kuinka editoidaan ja miten kameraa käytetään, Bäck totesi. Hän myös kertoi, että palkatessaan ensimmäistä työntekijäänsä, Bäck painotti valinnassaan nimenomaan hakijalta löytyvää käytännön osaamista, eikä esimerkiksi tämän koulutustaustaa.

Myös Mikko Kuitusen mielestä harrastuksilla on painoa rekrytoinnissa. Ne osoittavat Kuitusen mukaan sen, mistä ihminen on todella innostunut.
-Harrastukset ovat (CV:ssä) osoitus siitä, että näistä asioista olen aidosti kiinnostunut, kun teen niitä ilman, että kukaan maksaa, Kuitunen sanoi.

Osaamisen näyttäminen ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa. Harri Ketamo totesikin keskustelussa, että kaikilla ihmisillä on osaamista, mutta usein haasteena on juurinkin omasta osaamisestaan kertominen. Kyse ei ole pelkästään yksilöistä, vaan myös yhteisellä tasolla osaamisen kertomisen mahdollisuuksia on tärkeä parantaa, myös koulun ulkopuolella opittujen asioiden suhteen.

 

Paneelikeskustelu täydessä vauhdissa. Kuva: Rosa Kaimio

Osaamisen esille tuomiseen pureuduttiinkin paneelissa digitaalisen Osaamiskiekon kautta, jonka Partion nuorisoalan osaamiskeskus on yhdessä koululaitosten ja järjestöjen kanssa kehittänyt. HAMK:in opettajakorkeakoulun johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen totesi, että moniin HAMK:in ja HUMAK:in tutkintoihin harrastus- ja vapaaehtoisosaamisen liittäminen on luontevaa: -Koen, että se helpottaa opettajien työtä. Osaamisen tunnistamisen yleistyminen esimerkiksi Osaamiskiekon kautta saattaa Mahlamäki-Kultasen mukaan myös antaa opiskelijoille uskoa oma-aloitteisuuteen, jolloin nämä saattavat itsenäisesti mennä opettajien puheille ja pyytää tunnustusta toiminnastaan harrastusten parissa.

Tapio Huttulasta oli hienoa, että Osaakiskeskus oli lähtenyt kehittämään ratkaisua osaamisen tunnistamiseen. Hän toivoo Suomelta yleisestikin aktiivisuutta ja halua tehdä kansallisia päätöksiä, kun etsitään keinoja osaamisen parempaan tunnistamiseen.
-Tämä on yleismaailmallinen ongelma. Nyt meidän pitäisi (–) lähteä hakemaan sitä ratkaisua, että miten tämä kaikki tehdään. Silloin olemme todella osaamisen edelläkävijämaa, Huttula totesi.