Partion nettisivut uudistuvat kesäkuussa

Partio.fi -nettisivut uudistuvat kesäkuussa. Uudistuksen yhteydessä partio.fi -markkinointisivusto, lippukunnille tarkoitettu lippukunta.partio.fi -sivusto sekä vanha toiminta.partio.fi -sivusto yhdistyvät. Partion uusilta nettisivuilta tulee myös löytymään uudistunut lippukuntahaku ja tapahtumakalenteri sekä aivan uusia toiminnallisuuksia, kuten SP:n ja piirien pestihaku sekä partiomedia-alusta, jossa julkaistaan partioaiheisia juttuja ja artikkeleita.

Partion nettisivut toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomen- ja englanninkieliset versiot julkaistaan kesäkuussa, ruotsinkielinen versio hieman myöhemmin.

Uudistunut lippukuntahaku tuo lippukunnat paremmin esille

Nettisivu-uudistuksen yhteydessä myös lippukuntahakua on kehitetty. Lippukuntien löydettävyyttä sekä suodatusta on parannettu ja lisäksi jokaisella lippukunnalla on oma sivu, johon lippukunnan on mahdollista syöttää nykyistä huomattavasti enemmän tietoa itsestään.

Vanhaan totuttuun tapaan, partio.fi -nettisivut hakevat lippukuntien tiedot Kuksasta, joten lippukunnan kannattaa käydä laittamassa lippukunnan tiedot ajan tasalle Kuksassa jo nyt. Ohjeet löytyvät täältä.

Nykyistä laajempi tapahtumakalenteri

Jatkossa partion nettisivujen tapahtumakalenteri tulee hakemaan piirien ja SP:n tapahtumat suoraan Kuksasta. Näin partio.fi -sivuston tapahtumakalenteri tulee näyttämään nykyistä huomattavasti enemmän tapahtumia ympäri Suomea ja tapahtumia on helpompi suodattaa ja etsiä. Tapahtumakalenterin kautta on myös helppo löytää oman alueen tapahtumat ja ilmoittautua mukaan tapahtumiin.

Partiomedia tuo lisää partiosisältöä nettiin

Uusille verkkosivuille tullaan myös rakentamaan aivan uusi verkkomedia-alusta, johon partion vapaaehtoiset voivat tuottaa erilaisia artikkeleita, kirjoituksia, ja videoita. Uuden partiomedian-alustan avulla tavoitetaan piirien ja SP:n jäsenlehtiä laajempi valtakunnallinen yleisö sekä helpotetaan juttujen ja artikkeleiden jakoa muun muassa sosiaalisessa mediassa. Partiomedia-alusta tarjoaa partiolle uuden väylän tuoda esiin monipuolista partiotoimintaa ja näin edistää jäsenhankintaa sekä nostaa esiin nuorten vapaaehtoisten osaamista.

lippukunta.partio.fi  ja Parempilippukunta-blogi muuttavat

Lippukunnille suunnattu lippukunta.partio.fi -sivusto siirretään partion uusille nettisivuille. Uudistuksella pyritään selkeyttämään partion nykyistä, hajautettua sivumallia ja helpottamaan tiedon löydettävyyttä. Nykyiset lippukunta.partio.fi ja vanha toiminta.partio.fi -sivustot poistuvat käytöstä kokonaan kesäkuussa.

Nykyinen parempilippukunta.fi -blogi tulee siirtymään syksyn aikana partion uusille nettisivuille. Uudistuksen myöstä yhä enemmän partion sisältöjä saadaan siirrettyä yhteen paikkaan ja näin helpotettua tiedon löydettävyyttä. Blogin siirtymisen aikataulusta tullaan kertomaan tarkemmin kevään ja kesän aikana.

Myös piireillä mahdollisuus uudistaa omat nettisivustonsa

Partio.fi uudistuksen ohella myös piirit voivat halutessaan uudistaa omat nettisivustonsa. Piirisivut tulevat käyttämään partio.fi sivujen kanssa samaa ulkoasua ja rakennetta, mutta pystyvät vaihtamaan sivuilleen omat värit, kuvat ja sisällöt. Piirit voivat ottaa uudet sivut käyttöön oman aikataulun mukaan, kuitenkin aikaisintaan syksyllä 2018.

Lisätietoja projektista antaa SP:n viestintä (viestinta@partio.fi)