Partion työntekijä­organisaatio uudistuu vuoden alussa

Vuoden 2022 alussa toteutuu merkittävä uudistus, kun valtaosa partiotyöntekijöistä siirtyy työskentelemään yhteisessä valtakunnallisessa organisaatiossa. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ovat rakentaneet yhdessä uudenlaisen henkilöstöorganisaation lippukuntien tuen vahvistamiseksi sekä päällekkäisen tekemisen poistamiseksi.

Uudistus tähtää siihen, että partion henkilöstöorganisaatio tukee lippukuntia niiden toiminnassa mahdollisimman hyvin ja siten edistää partiolippukuntien hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Uudessa mallissa suoraan lippukuntatyötä tekeviä henkilöitä on valtakunnallisesti aiempaa enemmän. Uudistuksen myötä voidaan myös keventää päällekkäistä tekemistä ja yhtenäistää toimintamalleja.

Uudessa organisaatiossa ovat mukana Etelä-Karjalan Partiolaiset, Hämeen Partiopiiri, Järvi-Suomen Partiolaiset, Kymenlaakson Partiopiiri, Lapin Partiolaiset, Pohjanmaan Partiolaiset, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset sekä Uudenmaan Partiopiiri. Jatkossa kaikkien näiden piirien ja keskusjärjestön työntekijät ovat osa Suomen Partiolaisten valtakunnallista työntekijäorganisaatiota, joka tuottaa partiopiireille henkilöstöpalvelut.

Työtä tehdään jatkossakin ympäri Suomen

Valtakunnallinen työntekijäorganisaatio mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön, järkevämmän työnjaon sekä yhtenäisten käytäntöjen rakentamisen. Yhteisellä työnsuunnittelulla voidaan vähentää päällekkäistä tekemistä ja toteuttaa partiotyötä tasalaatuisena koko maassa.

Henkilöstön työpisteet säilyvät edelleen lähellä partiolippukuntia ja partiotoimistoja on eri puolilla Suomea. Partiopiirien ja niiden luottamushenkilöorganisaatioiden toimintaan uudistus ei vaikuta, vaan ne jatkavat toimintaansa nykyisellä tavalla. Syksyn aikana käytiin henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettely työtehtävien uudelleen järjestämiseksi.

Uuden henkilöstöorganisaation mukaisiin tehtäviin ja työnjakoon siirrytään asteittain ensi vuoden aikana. Tarkemmin uuteen organisaatiomalliin voi tutustua täällä.

Uudistus on ollut perusteellinen prosessi

Uudistus sai alkusysäyksensä jo vuonna 2015, kun Partioneuvosto tunnisti tarpeen kehittää partion organisaatiota ja pestasi projektiryhmän selvittämään asiaa. Sen tuloksena vuoden 2016 jäsenkokous velvoitti hallitusta kartoittamaan ja poistamaan partiossa tehtävää päällekkäistä työtä. Varsinainen henkilöstöorganisaatiouudistus on toteutettu perusteellisena, vuodesta 2019 alkaneena projektina, jossa työskenneltiin avoimesti, aktiivisesti ja osallistaen yhdessä henkilöstön kanssa. Myös partiopiirien hallitukset ovat osallistuneet työskentelyyn eri vaiheissa.

– Uudistuksessa näkyvät partiolle tärkeät periaatteet: eteenpäin katsominen, halu kehittää toimintaa ja valmistautuminen yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Henkilöstöuudistus edistää ajatusta yhdestä partiosta ja varmistaa, että partiotoimintaa voidaan toteuttaa tasalaatuisena koko Suomessa, iloitsee Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola.

  • Tällä hetkellä partiossa työskentelee lähes 90 työntekijää, mikä vastaa työmäärältään noin 80 henkilötyövuotta. Puolet työntekijöistä on Suomen Partiolaisten työntekijöitä ja puolet työskentelee partiopiireissä eri puolilla Suomea.
  • Aiemmassa mallissa kaikki piirit ovat olleet erillisiä työnantajia, mutta partiotyönantajat ovat tehneet aiemminkin monissa asioissa yhteistyötä ja sopineet yhteisistä käytännöistä.
  • Lounais-Suomen Partiopiiri jatkaa erillisenä työnantajana.  Myöskään valtakunnallinen ruotsinkielinen järjestö Finlands Svenska Scouter r.f. ei ole osa uudistusta.