Partiossa kehitetään digitaalista osaamiskiekkoa havainnollistamaan järjestöissä hankittua osaamista

Digitaalisen osaamiskiekon käyttäjien näkökulmia kartoitettiin yhteisessä työpajassa 24.10.

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen päätehtävänä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Partion osaamiskeskus koordinoi monialaista yhteistyötä yhdessä nuorten, opettajien, nuorisotyöntekijöiden, koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa.

Digitaalinen osaamiskiekko on yksi esimerkki Partion osaamiskeskuksessa kehitteillä olevista työkaluista. Digitaalista osaamiskiekkoa käytetään järjestötoiminnassa hankitun koulutuksen ja osaamisen havainnollistamiseksi rinnakkain tutkintoon johtavien opintojen kanssa. Digitaalisen osaamiskiekon avulla esimerkiksi nuori aktiivinen partiolainen voi tutkia, miten hän voi hyödyntää partiokoulutuksia sekä osaamismerkkejä osana opintojaan.

Partion osaamiskeskus järjestää tulkintafoorumeita yhdessä oppilaitosten kanssa. Tulkintafoorumityöskentelyssä verrataan partion järjestämien koulutusten sisältöjä virallisen koulutusjärjestelmän tutkintoihin ja pyritään löytämään korrelaatioita näiden välillä. Tarkoituksena on miettiä yhdessä, kuinka partiossa hankittu osaaminen voidaan tunnustaa tutkintoon johtavissa opinnoissa. Tulkintafoorumien tulokset tulevat näkyville digitaaliseen osaamiskiekkoon.

Digitaalinen osaamiskiekko eteni keskiviikkona 24.10. yhteiskehittämistyöpajan muodossa. Työpajaan oli kutsuttu mukaan osallistujia muista järjestöistä, oppilaitoksista sekä partiotaustaisia opiskelijoita. Työpajan tarkoituksena oli miettiä yhdessä osaamiskiekkoa palvelun käyttäjien näkökulmasta.

Työpajassa asetuttiin opiskeluvaihtoehtoja miettivän nuoren näkökulmaan. Jos nuorella on vapaaehtoistoiminnassa hankittua osaamista, mitä hän haluaa tietää opiskeluvaihtoehtoja tutkiessaan? Entä sitten, kun nuori on jo opiskelemassa ja hän miettii mahdollista vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen hyödyntämistä opinnoissaan, millaista tietoa hän kaipaa silloin? Toisaalla on opettaja pohtimassa, mitä hänen pitäisi tehdä, kun vastaan tulee opiskelija, joka tiedustelee järjestössä hankitun osaamisen hyödyntämisestä. Mitä tietoa opettaja haluaa esimerkiksi järjestössä hankitusta koulutuksesta?

Digitaalisen osaamiskiekon työstäminen jatkuu Partion osaamiskeskuksessa ja palvelu on tarkoitus julkaista vuoden 2019 aikana.

Osaamiskeskuksen toimintaan voit tutustua sivustolla osaamiskeskus.partio.fi.

 

Lisätiedot:

Timo Sinivuori, Osaamiskeskuksen johtaja, timo.sinivuori@partio.fi, 0400 511 534

Julia Parkko, Digituottaja, julia.parkko@partio.fi, 040 521 7100

 

Työpajan osallistujat käymässä ajatuksiaan läpi, papereiden kiinnittäminen seinälle
Työpajassa syntyneiden ideoiden kokoamista porukalla.