Henna Koskimäelle partiolaisten sankarimerkki lapsen pelastamisesta

Suomen Partiolaiset on myöntänyt piikkiöläiselle Henna Koskimäelle sankarimerkin. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein merkki, joka myönnetään henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa. Piikkiön Tammipartio –lippukunnassa toimiva Koskimäki pelasti pienen lapsen hukkumiselta vuoden 2018 juhannuksena.  

35-vuotias Henna Koskimäki oli viettämässä juhannusta vuonna 2018, kun tuttavaperheen noin 1-vuotias tyttölapsi huomattiin kellumasta kasvot alaspäin rantavedestä. Lapsen isän tuotua lapsen rantaan, otti Koskimäki tilanteen haltuunsa ja ryhtyi elvyttämään lasta välittömästi. Lapsi alkoi muutaman elvytyssyklin jälkeen hengittää sekä itkeä. Koskimäki piti lasta sylissään, kunnes ensihoito saapui paikalle. Lapsi vietiin sairaalaan, josta hän pääsi myöhemmin toipumaan kotiin.  

Sankarimerkin Koskimäelle luovutti Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Lasse Roiha, joka kommentoi Koskimäen tekoa : “Hennan osaava ja päättäväinen toiminta kertoo tärkeiden oppien omaksumisesta vuosien partiokoulutuksen aikana. Partiolaisen taidot on hiottu huippuunsa ja ne ovat joutuneet käyttöön äkkiarvaamatta, mutta menestyksekkäästi. Kiitoksena siitä eräällä perheellä on nyt kolmevuotias tytär, jolla on koko elämä edessään.”

Tilaisuuden lopussa Koskimäen pelastama lapsi kävi antamassa pelastajalleen kukkakimpun.  

Koskimäki uskoo, että partiotausta ja partiossa saatu ensiapuopetus sai hänet toimimaan onnettomuuspaikalla. “Elvytys tuli selkärangasta. Kun on 15-vuotiaasta lähtien saanut ensiapuopetusta partiossa ja on harjoiteltu tositilanteita yhdessä, niin ei sitä edes ehtinyt miettiä mitä pitäisi tehdä, vaan aloin toimimaan ja elvyttämään ulkomuistista”, kommentoi Koskimäki.  

Lapsen hengen pelastamisesta Koskimäelle luovutettiin Suomen Partiolaisten sankarimerkki numero 66. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmän korkein merkki. Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut taikka he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Sankarimerkin kantaminen on viesti: ihmishengen ollessa uhattuna ei ole sijaa välinpitämättömyydelle, epäröinnille tai oman edun suojelemiselle. 

Sankarimerkki numero 66 luovutettiin Henna Koskimäelle sunnuntaina 11.8. Suomen Partiolaisten varapuheenjohtajan Lasse Roihan puhe:

”Eräs partiotoiminnan tärkeimmistä periaatteista on toisten auttaminen ja palveleminen. Hieman laajasti tulkiten voi sanoa että kaikki partiokoulutus tähtää siihen että lapset ja nuoret oppivat taitoja ja tietoja, joiden avulla he kehittyvät huomioimaan muut paremmin, ja toimimaan muiden hyväksi niin perheessä, kaveriporukassa, koulussa kuin yhteiskunnassakin. Aina ajoittain partiotaidot joutuvat kuitenkin käyttöön tilanteista vakavimmassa, sellaisessa jossa ilman niitä joko auttamisen kohde tai auttaja on hengenvaarassa. Tällaisessa tilanteessa onnistuvia ihmisiä kutsutaan sankareiksi ja partiolaisilla on heille oma tunnuksensa. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein ansiomerkki, joka voidaan jakaa teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut ilmeisessä hengenvaarassa. Tänään minulla on kunnia jakaa sellainen Henna Koskimäelle.

Sankarimerkin saaja tervehtii lasta
Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut ilmeisessä hengenvaarassa.

Kesällä 2018 Henna oli ollut viettämässä juhannusta tuttavaperheensä kanssa, kun tuttavaperheen lapsi oli yhtäkkiä kadonnut, vain löytyäkseen muutaman minuutin kuluttua lammesta kasvot alaspäin kelluen. Kun tyttö oli pelastettu rantaan, Henna otti tilanteen välittömästi hallintaansa ja aloitti puhallus- ja paineluelvytyksen. Muutaman elvytyskierroksen jälkeen lapsi virkosi ja kykeni ensihoidon tullessa paikalle jo liikuttamaan raajojaan. Hennan toiminta tilanteessa oli päättäväistä, rauhallista ja osaavaa. Lapsen tullessa tajuihinsa Henna huolehti erityisesti hänen rauhallisuudestaan ja muun muassa poisti häneltä märät vaatteet ehkäistäkseen tilanteen pahenemisen.

Hennan osaava ja päättäväinen toiminta kertoo tärkeiden oppien omaksumisesta vuosien partiokoulutuksen aikana. Partiolaisen taidot on hiottu huippuunsa ja ne ovat joutuneet käyttöön äkkiarvaamatta, mutta menestyksekkäästi. Kiitoksena siitä eräällä perheellä on nyt kolmevuotias tytär jolla on koko elämä edessään.

Meidän kaikkien ei tarvitse olla hengenpelastajia, mutta ne meistä jotka ovat, muistuttavat meitä suuressa ja pienessä mittakaavassa muiden auttamiseen tähtäävien taitojen ja asenteiden tärkeydestä. Noin vuosi sitten tähän joukkoon liittyi Henna Koskimäki. Merkiksi siitä minulla on ilo ja kunnia jakaa Hennalle Suomen Partiolaisten Sankarimerkki numero 66.”