Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2025 kotimaan kumppani

Yhteisvastuu on Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike. Keräys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Yhteisvastuukeräyksen teemana vuonna 2025 on nuorten unelmointi, tulevaisuususko ja toimijuus. Suomessa avun vievät perille Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. Kansainvälisen avun kumppani on Kirkon Ulkomaanapu.

Suomen Partiolaiset haluaa löytää uusia keinoja tavoittaa laajemmin nuorisoa ja tarjota partiosta hyvän harrastuksen, joka mahdollistaa nuorten oman toimijuuden, lisää yhdenvertaisuutta, vahvistaa positiivista mielenterveyttä ja antaa kyvykkyyksiä sekä uskoa hyvään tulevaisuuteen.

”Tämä tarkoittaisi ponnisteluja niiden nuorten tavoittamiseksi, joilla ei vielä ole itselleen merkityksellistä harrastusta sekä uusien, tässä ajassa toimivien tapojen kehittämistä partioharrastuksen mahdollistamiseksi”, kertoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Henri Backman.

Partiossa nuoret itse mahdollistavat toiminnan ja osallistuvat siihen

Partion toimintamalli rakentaa positiivisella tavalla aktiivisia kansalaisia, joilla on paljon kyvykkyyksiä pärjätä elämässä, rakentaa rauhaa ja luoda ympäristöönsä positiivisia asioita.

”Tämän toteuttamiseen haluamme vahvistaa tukimuotoja, joilla poistetaan esteitä nuorten toimijuuden tieltä”, summaa tavoitteita Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kati Palsanen.

Partio on verrattain edullinen harrastus, mutta kotitalouksien taloudellinen tilanne on vaikeutunut. Yksi keskeinen Yhteisvastuukeräyksen tuoton käyttötarkoitus partiossa on taloudellisten esteiden poistaminen.

”Nuorilla on usein paljon ideoita ja osaamista omatoimisten ohjelmien ja retkien toteuttamiseen, mutta moni asia maksaa tänä päivänä liian paljon”, kiteyttää Henri Backman.

”Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus osallistua partioleireille ja -retkille. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus hankkia myös hyviä retkeilyvarusteita”, jatkaa Backman.

Yhtenä tavoitteena edistää rauhankasvatusta

Partiossa yhdessä toimiminen erilaisten ja eritaustaisten ihmisten kanssa lisää itsessään yhteiskuntarauhaa ja solidaarisuutta muita ihmisiä kohtaan.

”Rauhankasvatusta edistämme vahvistamalla tunne- ja turvataitoa ja lisäämällä moninaisuuden ymmärtämistä”, Henri Backman kiteyttää.

”Mitä enemmän pystymme tuomaan erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä yhteen, sitä parempaa maailmaa olemme rakentamassa meille kaikille, ihmisille ja luonnolle”, toteaa vielä Kati Palsanen.

Vuoden 2025 Yhteisvastuukeräys käynnistyy 2.2.2025. Keräyksen ja kampanjan aktiivisin aika painottuu helmikuun ensimmäisestä sunnuntaista toukokuulle. Lahjoittaminen on kuitenkin mahdollista koko kalenterivuoden ajan.

Vuoden 2025 Yhteisvastuukeräyksen nettotuotosta ohjataan 30 prosenttia Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien kautta paikalliseen auttamistyöhön, 20 prosenttia vaihtuvalle kotimaan kumppanille ja 50 prosenttia Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen katastrofityöhön.