Suomen Partiolaisille palkinto lasten ja nuorten metsäkasvatuksen edistämisestä

Suomen Metsäyhdistys on palkinnut Suomen Partiolaiset lasten ja nuorten metsäkasvatuksen ja metsäsuhteen edistämisen hyväksi tehdystä työstä. Tunnustuksen jakoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Metsäpäivillä Helsingissä.

Kuvassa metsäryhmän edustajia
Palkinnon vastaanottivat metsäryhmän Mikko Jalo (ryhmän pj 2017-2019 ), SP:n hallituksen jäsen Mirva Matikka ja metsäryhmän pj Petri Salovaara.

Partion metsäohjelman ansiosta metsät näkyvät monipuolisesti partio-ohjelmassa. Partiossa lapset ja nuoret pääsevät oppimaan metsäalasta käytännössä sekä vahvistamaan metsäsuhdettaan.

Suomen Partiolaiset toteutti kunnianhimoisen metsäohjelman vuosina 2015-2018. Pohja metsäohjelmalle nousi kansallisesta metsästrategiasta ja sen hankkeista. Yhtenä strategian tavoitteena oli luoda edellytyksiä metsien käytön ja metsäluonnon arvostuksen kasvulle. Strategiassa kiinnitettiin erityisesti huomiota lasten ja nuorten metsäsuhteen vahvistamiseen sekä metsien kestävän hoidon ja käytön hyväksyttävyyteen.

Projektin osana perustettiin Suomen Partiolaisten metsäryhmä, jossa vapaaehtoiset antavat osaamistaan ja panostaan sille, että metsät näkyvät jatkossakin monipuolisesti partio-ohjelmassa ja erilaisissa tapahtumissa. Esimerkiksi kesän 2019 piirileireillä tuhannet lapset ja nuoret pääsivät taas metsäohjelman pariin oppimaan metsäalasta käytännössä. Metsäryhmän vapaaehtoiset myös edustavat partiota erilaisissa metsäalaan liittyvissä tahoissa, kuten metsäneuvostossa, Suomen Metsäyhdistyksessä, Ulkoilufoorumissa ja Metsään liittyvissä eri sertifiointijärjestöissä.

Partiotoiminta vahvistaa luontosuhdetta

Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoituksen voi saada henkilö tai instituutio huomattavasta ansiosta Suomen metsäalan hyväksi.

– Arvostamme Metsäyhdistyksessä partiolaisten metsäkasvatusta ja partion tekemää metsästrategiaa, jossa kiinnitettiin huomiota lasten ja nuorten metsäsuhteen vahvistamiseen. Siinä oli myös huomioitu metsien kestävä hoito ja käyttö, virkistyskäyttöä ja luonnonhoitoa unohtamatta. Partiotoiminta ja metsät kuuluvat niin läheisesti yhteen, että jokainen partiolainen tuntee ihan varmasti metsiemme sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen merkityksen Suomen ja jokaisen suomalaisen hyvinvoinnille, Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu toteaa.

Metsä on partiolaisille luonnollinen toimintaympäristö ja lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistaminen yksi keskeisistä partion kasvatustavoitteista.

”Suuri kiitos Suomen Metsäyhdistykselle tästä hienosta tunnustuksesta. Vapaaehtoisista koostuva metsäryhmä on tehnyt erinomaista työtä sen eteen, että metsän monipuolinen merkitys suomalaisille on tullut entistä tutummaksi kaikille partiolaisille. On upeaa, että tämä työ palkitaan näin merkittävällä tavalla”, iloitsee Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola.

 

Kuvassa Metsäyhdistyksen ansioplaketti