Nuoret mukaan metsäkeskusteluun

Metsien suojeluun ja käyttöön liittyy monia ristiriitaisia näkökulmia, joiden yhteensovittaminen ei ole aina helppoa. Ratkaisuksi tarvitaan rakentavaa keskustelua ja eri osapuolten kuulemista. Siksi Suomen Partiolaiset järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa Erätauko-keskusteluja metsistä. Tavoitteena on rakentaa siltoja erilaisten metsiin liittyvien näkökulmien välille ja kannustaa myös nuoria osallistumaan keskusteluun metsistä.

Partiotoiminta opettaa lapsille ja nuorille monipuolista luontosuhdetta. Metsä on partiolaisille tärkeä retkien kohde ja oppimisympäristö. Myös vuorovaikutustaidot ja vaikuttaminen ovat partiokasvatuksen ytimessä.  

Suomen Partiolaiset pyrkii yhdessä Erätauko-säätiön ja UPM:n kanssa rakentamaan tulevaisuuden parempaa metsäkeskustelua. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa nuorten osallistumista keskusteluun yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten lajikadosta ja ilmastonmuutoksesta, turvallisessa ilmapiirissä. 

Tietä arvostavaan ja rauhanomaiseen metsäkeskusteluun avaa eri toimijoista kokoamamme keskustelijakaartin Erätauko-keskustelu Suomen Metsäyhdistyksen Metsäpäivillä 28.10. Keskustelemassa ovat Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Schulman, Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Mirva Matikka, Allianssin Nuorten ilmastodelegaatti Emma Sairanen, WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen sekä metsäasiakasvastaava Hanna Ärling UPM:ltä. 

Tapahtuman tavoitteena on näyttää suuntaa rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa erilaisista metsiin liittyvistä näkökulmista voidaan vaihtaa ajatuksia asiallisesti ja kaikkia osapuolia arvostavasti. 

Tule mukaan Erätauko-keskusteluihin

Monia nuoria huolettavat metsien monimuotoisuuden väheneminen ja toisaalta muovijäteongelma.  Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on uhka, jonka ratkaiseminen on meille elinehto, ja metsien suojelemisella on siinä keskeinen merkitys. Samaan aikaan monet ilmastonmuutoksen torjumisen ratkaisut fossiilisista polttoaineista ja uusiutumattomista raaka-aineista luopumiseen nojaavat vahvasti puuhun raaka-aineena. Metsä tarjoaa myös elinkeinon yli 40 000 suomalaiselle. Partiolaisille on tärkeää, millaisissa metsissä liikumme ja virkistymme tulevaisuudessa.  

Metsiin ja niiden käyttöön liittyvä keskustelu koskettaa vahvasti nuoria, mutta keskusteluun osallistumisen kynnys voi olla korkea. Metsäkeskusteluun liittyy usein vastakkainasettelua.  

Erätauko-keskusteluissa tärkeintä ei ole asiantuntemus ja argumentointi, vaan omista kokemuksista puhuminen ja toisen kuunteleminen. Joulukuun alussa haluamme kutsua kaikki mukaan keskustelemaan Erätauko-viikolla. Järjestämme kuusi kaikille avointa keskustelua etäyhteyksin. Lisäksi tarjoamme lippukunnille valmiit materiaalit ja ohjeet omien keskusteluiden järjestämiseen. 

Materiaalit keskusteluiden järjestämiseen ja lisätietoa avoimista keskusteluista löydät täältä.

Erätauko on menetelmä rakentavaan keskusteluun aiheesta kuin aiheesta. Erätauko-keskustelu auttaa paremmin ymmärtämään itseä, muita ja maailmaa. Keskustelun avulla voi lisätä luottamusta, vahvistaa osallisuutta ja kuunnella paremmin myös hiljaisia ääniä. 

Lue lisää: https://www.eratauko.fi/mika-eratauko/