Erätauko-säätiö ja Suomen Partiolaiset ovat solmineet yhteistyösopimuksen 

Suomen Partiolaiset ja Erätauko-säätiö ovat sopineet yhteistyöstä, joka mahdollistaa Erätauko-keskustelumenetelmän käyttöönoton partiotoiminnan eri tasoilla. Erätauko-menetelmän ajatuksena on luoda rakentavampaa keskustelukulttuuria Suomessa ja maailmalla. Menetelmän käyttö tukee osaltaan Suomen Partiolaisten tulevaa strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

“Partio haluaa toimia hyvän johtamisen ja rakentavien keskustelutaitojen edistäjänä ja kasvattajana. Erätauko-menetelmä tarjoaa selkeän mallin keskustelutaitojen kouluttamiseen ja Erätauko-säätiöltä saatava tuki mahdollistaa menetelmän tehokkaan levittämisen. On mahtavaa päästä tekemään yhteistyötä ja viemään suomalaista keskustelukulttuuria parempaan suuntaan,” iloitsee vapaaehtoistuesta ja koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen Antti Reinikainen.

Erätauko-menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää niin partiolippukunnissa, -piireissä kuin -tapahtumissa. Menetelmää voidaan käyttää osana partiokoulutuksia ja yhteistyön myötä partiolaisilla on myös mahdollisuus kouluttautua Erätauko-menetelmän ohjaajiksi ja kouluttajiksi.

Erätauko-säätiön Laura Arikka ja Suomen Partiolaisten Kaisa Leikola iloitsevat uudesta yhteistyöstä.

Partiolaiset mukana rakentamassa parempaa keskustelukulttuuria

”Vain yhdessä eri toimijoiden kanssa voimme tehdä Suomesta maailman parhaiten keskustelevan kansan ja sitä kautta lisätä ymmärrystä itsestä, muista ja maailmasta. Partion toiminnassa on vuosittain mukana yli 60 000 jäsentä ja lisäksi partioliike on maailman suurin rauhanliike yli 40 miljoonalla jäsenellään. Viikoittaiset kohtaamiset, leirit ja tapahtumat eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kesken on hyvää maaperää Erätauko-menetelmälle. Tämä yhteistyö on hieno mahdollisuus Erätauko-säätiölle ja rakentavammalle keskustelukulttuurille”, toteaa Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka iloisena.

Erätauko-säätiö ja Suomen Partiolaiset ovat sopineet tässä vaiheessa kahden vuoden yhteistyöstä, mutta sopimusta voidaan jatkaa myös vuoden 2022 jälkeen.

Lisätietoja Erätauko-menetelmästä