Nuorten metsäneuvosto kokoaa yhteen 30 metsistä kiinnostunutta nuorta

Huomenna tiistaina alkavassa Nuorten metsäneuvostossa 30 eri taustoista tulevaa nuorta pääsee kertomaan päättäjille mielipiteensä Suomen metsien käytöstä. Osallistujista viisi on partiolaisia.

Nuorten metsäneuvosto on kolmiosainen tapahtuma, jossa nuoret valmistelevat kommenttipuheenvuorot Suomen kansallisen metsästrategian strategisista hankkeista ja pitävät puheenvuoronsa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Hankkeella lisätään nuorten osallisuutta kansallisessa metsästrategiassa.

Tapahtuman toteutuksessa on alusta asti huomioitu nuorten oma näkökulma. Siitä kertoo esimerkiksi se, että tapahtumaa järjestää yhdeksän nuoren vapaaehtoisen projektiryhmä.

“Jos haluaa osallistaa nuoria, kannattaa laittaa nuoret itse asialle. Nuorilla on valtavasti tietoa ja osaamista. Tavoitteenamme on, että tapahtuma on aidosti nuorilta nuorille tehty”, Nuorten metsäneuvoston projektiryhmän puheenjohtaja Mikko Jalo Suomen Partiolaisista toteaa.

Osallistujia eri puolilta Suomea

Tapahtumaan haettiin osallistujia avoimella hakulomakkeella, jota jaettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Myös noin 50:tä nuoriso-, metsä- ja ympäristöalan järjestöä, kouluja ja muita toimijoita pyydettiin jakamaan hakulomaketta tavoittamilleen nuorille. Haku oli auki suomen-, ruotsin- ja saamenkielillä.

Tapahtumaan haki yhteensä 88 nuorta. Suuri hakijamäärä osoittaa, että metsät todella kiinnostavat nuoria. Koska tapahtuman tavoitteena on tuoda esille erilaisia nuorten mielipiteitä, haluttiin myös osallistujajoukosta mahdollisimman monimuotoinen. Se onnistui hyvin, koska hakijoita oli eri taustoista.

Nuorten metsäneuvostoon valitut osallistujat ovat 14-28-vuotiaita eri sukupuolia edustavia nuoria ja he tulevat 14 eri maakunnan alueelta. Joukossa on niin peruskoululaisia, lukiolaisia kuin ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa sekä yliopistossa opiskelevia ja työelämässä olevia nuoria.


Miltei kolmannes osallistujista on nykyisiä tai tulevia metsänomistajia ja monen osallistujan nykyinen tai tuleva työ on metsäalalla. Noin kolmannes painotti hakemuksessaan taloudellista kestävyyttä ja noin kolmannes luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Lähes jokainen osallistuja kertoo käyttävänsä metsiä virkistäytymiseen.
Osallistujien joukossa on myös nuoria, joille metsät eivät ole erityisen läheinen aihe ja jotka opiskelevat tai työskentelevät muilla aloilla, mutta he olivat silti kiinnostuneita tulemaan mukaan.

“On todella tärkeää, että erilaiset nuoret saavat äänensä kuuluviin. Metsäkeskustelu ei voi rajoittua vain alalla työskentelevien tai opiskelijoiden piiriin, vaan mukaan tarvitaan ihan kaikkia. Suomen metsäyhdistyksen teettämän nuorten metsäbarometrin mukaan metsät ovat tärkeitä yhdeksälle kymmenestä suomalaisesta nuoresta”, kertoo hanketta mukana toteuttamassa oleva Sampo Juhajoki Suomen 4H -liitosta.

Nuorten metsäneuvosto on osa Suomen Partiolaisten ja Suomen 4H -liiton toteuttamaa ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hanketta.

Lisätiedot:

Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hanke

Nuorten metsäneuvosto Instagramissa: @nuortenmetsaneuvosto

Suomen Partiolaiset: Mikko Jalo, p. 050 4393 992, etunimi.sukunimi@partio.fi
Suomen 4H-liitto: Sampo Juhajoki, p. 050 320 9635, etunimi.sukunimi@4h.fi