Suomen Partiolaisille tunnustus hätänumeron tunnetuksi tekemisestä

Hätäkeskuslaitos on palkinnut Suomen Partiolaiset arvokkaasta työstä, jota partiossa tehdään hätänumeron 112 tunnettavuuden hyväksi.

Tulipalon sammuttamisharjoitus. Kuva: Atte Kesti

Suomen Partiolaiset on palkittu valtakunnallisena 112-päivänä. Palkinto myönnettiin partiolaisille lasten ja nuorten aktiivisesta turvallisuuskoulutuksesta ja hätänumeron tunnetuksi tekemisestä.

– Suomen Partiolaiset on todella kiitollinen saadusta palkinnosta. Palkinto nostaa esille sitä huikeaa kasvatustyötä, jota tehdään jokaisessa lippukunnassa ja jokaisessa ryhmässä ympäri Suomen, Suomen Partiolaisten partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kaisa Johto toteaa.

Turvallisuusasiat ovat luonteva osa partiokasvatusta. Partio-ohjelman sivuilta löytyy esimerkiksi yli sata pelkästään ensiapuun liittyvää aktiviteettia ja toteutusvinkkiä. Nuorimmat 7-12-vuotiaat partiolaiset tekevät vuosittain lähes 6000 ensiapuaiheista taitomerkkiä.

– Esimerkiksi retkeily on keskeinen osa partiota ja turvallisuusohjeet huomioidaan jokaisen retken yhteydessä. Nuorimmatkin partiolaiset harjoittelevat turvallisuusasioita eri näkökulmista, Mitä vanhempi partiolainen on, sitä enemmän hän turvallisuusasioihin partio-ohjelman puitteissa perehtyy, Johto kertoo.

Nuoremmille partiolaisille suunnattuja aktiviteetteja ovat esimerkiksi ensiapulaukkuun tutustuminen, hätäpuhelin soittaminen sekä retkellä syntyvien vammojen ehkäisy ja hoitaminen. Yli 15-vuotiaiden ohjelmaan sisältyy muun muassa henkisen ensiavun antamisen harjoittelu ja ensiapukurssin käyminen.

Hätäkeskuslaitos palkitsee valtakunnallisena 112-päivänä eri tahoja, jotka ovat tehneet arvokasta työtä hätänumeron 112 tunnettavuuden hyväksi. Tunnustus jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja se myönnettiin partiolaisten lisäksi Sydänliitolle ja Helsingin Sanomien toimittajalle Juho Jokiselle.