Suomen Partiolaisten hallitus pahoittelee Partio-lehteä koskevien päätösten prosessia ja viestintää

Maanantaina 7.9. julkaistiin uutinen, jossa kerrottiin, että Suomen Partiolaisten hallitus on päättänyt Partio-lehden printtiversion lakkauttamisesta vuoden 2022 lopussa sekä lehden linjamuutoksesta. Uutinen herätti keskustelua sekä partiolaisten keskuudessa että ulkoisessa mediassa.

Olemme hallituksena pahoillamme siitä, että uutinen oli tahattomasti epäselvä lehden journalistisuuden osalta. Päätöksemme mukaan lehti ei ole Julkisen sanan neuvoston (JSN) alainen lehti 1.1.2021 alkaen. Järjestö jatkaa kuitenkin Aikakausmedian jäsenenä. Uutisessa käyttämämme lehden tekotapaa kuvaava termi ”journalistisin ottein” oli virhe. Teemme jatkossa laadukasta järjestölehteä, joka ei ole journalistinen julkaisu.

Olemme käyneet päätöksenteon prosessia tarkasti läpi hallituksen kesken. Vaadimme itseltämme ja koko järjestöltä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassa. Pyydämme anteeksi, että tässä prosessissa tämä vaatimus ei ole toteutunut. Emme kiinnittäneet riittävästi huomiota muiden osallistamiseen, ja asian valmistelusta olisi pitänyt viestiä avoimemmin.

Hallitus on tehnyt molemmat päätökset perustellusti pitkän ja laajan pohdinnan jälkeen. Päätökset olivat vaikeita, eikä niitä tehty kevein perustein. Partio-lehti on järjestön virallinen viestintäkanava. Näemme tärkeäksi, että järjestön viestintä tukee valittua strategiaa ja keskeisiä tavoitteita.

Tehdyistä päätöksistä ja päätöksentekoprosessista on keskusteltu Partioneuvoston iltakoulussa 10.9., ja keskustelua jatketaan tarvittaessa tulevissa kokouksissa. Asiasta on tehty partiolaisaloite, joka on saanut laajaa kannatusta. Partiolaisaloitteen käsittelyryhmä, johon kuuluu edustajat Partioneuvostosta, SP:n hallituksesta ja SP:n toimistolta, on ohjannut aloitteen SP:n hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus käsittelee aloitteen ja tiedottaa siihen liittyvistä päätöksistä syyskuun aikana.

Suomen Partiolaisten hallitus

Lisätietoja: Puheenjohtaja Maria “Hilla” Ruohola, 044 760 5632, maria.ruohola@partio.fi

Lue lisää Partiolaisaloitteesta.