Partion jäsenviestintää kehitetään

Tulevaisuudessa partioviestinnän painotus siirtyy entistä vahvemmin digitaaliseen viestintään. Osana tätä muutosprosessia paperinen Partio-lehti lakkautetaan vuoden 2022 lopussa.

Tulevien vuosien aikana partiossa keskitytään kehittämään partion digitaalisia viestintäkanavia. Erityisesti sosiaaliseen mediaan panostetaan entistä enemmän. Tavoitteena on tarjota jäsenille paremmin räätälöityjä sisältöjä ja entistä kohdennetumpia viestejä. Tutkimme myös aktiivisesti erilaisten sovellusratkaisujen käyttömahdollisuuksia partiossa.

Suomen Partiolaisissa on hahmoteltu viestinnän kehittämisen kokonaisuutta ja tulevia askelmerkkejä seuraavalle viidelle vuodelle. Tulevaisuudessa viestinnän kantavia ajatuksia ovat ketterä kehitys, matala kynnys kokeilla uutta ja valmius tarvittaessa myös luopua vanhasta. Partion viestinnän kehitystyö linkittyy myös vahvasti osaksi partion Digitaalisten palvelujen kehittämissuunnitelman toteutusta vuosina 2020-2023.

Panostukset printistä digiin

Osana pitkän tähtäimen suunnitelmia Suomen Partiolaisten hallitus päätti kokouksessaan 1.9.2020, että paperinen Partio-lehti lakkautetaan vuoden 2022 lopussa. Siirtymäaikana keskitytään rakentamaan ja kehittämään jäsenviestinnän muita ratkaisuja ja palveluita sekä laajentamaan entisestään jo hyvin verkossa toimivaa Partiomediaa.

– Haluamme keskittää jäsenviestinnän resurssit monipuolisten, nopeiden ja ketterien kanavien kehittämiseen. Niiden avulla jäsenviestintää voidaan entistä paremmin kohdentaa ja tarjota kiinnostavia sisältöjä oikeaan aikaan esimerkiksi iän, pestin ja partiopolun vaiheen mukaisesti, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria ”Hilla” Ruohola kertoo.

Painetun lehden vuosittaiset kustannukset ovat yli 100 000 euroa. Kustannukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta kohonneiden postimaksujen vuoksi. Painetun lehden lakkautumispäätökseen vaikutti osaltaan myös paperisen lehden ympäristökuormitus partion tähdätessä uuden strategian myötä kohti hiilineutraalimpaa toimintaa.

– Lehden nykyiset ja aiemmat päätoimittajat ja toimituskunnan jäsenet ovat tehneet laadukasta sisältöä ja ansiokasta työtä lehden kehittämisessä. Odotan innolla, mitä kaikkea digi voi mahdollistaa Partio-lehdelle ja miten se kehittyy. Digi mahdollistaa aivan uudenlaisia toteutustapoja laajalle kohderyhmälle, Ruohola jatkaa.

Partio-lehden jäsenviestinnällistä roolia vahvistetaan

Jäsenviestinnän kehittämissuunnitelmien kanssa samassa yhteydessä määriteltiin Partio-lehdelle selkeät tehtävät ja tavoitteet, jotka ohjaavat lehden toimitustyön tapaa. Nyt vahvistetut linjaukset määrittelevät, että vuoden 2021 alusta alkaen Partio-lehti on journalistisin ottein tehtävä jäsenlehti. Journalistisin ottein voidaan tehdä yhtä kiinnostavaa, kasvattavaa ja medianlukutaitoa kehittävää sisältöä kuin journalistisestikin.

Määritelmä vahvistaa lehden jäsenviestinnällistä roolia, mutta käytännössä Partio-lehteen tulee vain vähän sisällöllisiä muutoksia. Lehdessä syvennytään jatkossakin erilaisiin teemoihin kiinnostavista näkökulmista. Näitä täydentävät järjestön ajankohtaiset teemat, lippukuntatoiminnan tukeminen ja jäsenille tarjottava hyötytieto, kuten partio-ohjelmaa inspiroivat ideat ja vinkit. Lehti toteuttaa osaltaan partion strategiaa.

Lisätty 11.9.2020: Lue uutinen Suomen Partiolaisten hallitus pahoittelee Partio-lehteä koskevien päätösten prosessia ja viestintää


Lisätietoja päätöksestä ja sen taustoista:

Puheenjohtaja Maria “Hilla” Ruohola, 044 760 5632, maria.ruohola@partio.fi

Lisätietoja jäsenviestinnän käytännön toteutuksesta:

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen Satu Salo-Jouppila, satu.salo-jouppila@partio.fi