Uusi Panda-merkki tekee luonnon monimuotoisuuden tutuksi partiolaisille

WWF:n ja partiolaisten yhteistyön tuloksena syntynyt Panda-merkki on julkaistu 1.2.2019. Panda-merkki on suunnattu sudenpentu- ja seikkailijaikäisille eli 7-12 -vuotiaille partiolaisille. Merkki kannustaa partiolaisia havainnoimaan ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta, joka on elämän ehto.

Partiolaisten ja WWF:n panda-merkki
Panda-merkki kiinnitetään partiopaidan oikeaan hihaan.

Luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua käsittelevä Panda-merkki tehdään ulkona retkellä ja se koostuu kolmesta eri osa-alueesta: Ota selvää, tutki ja kerro. Merkin ohjeet löytyvät osoitteesta partio.fi/pandamerkki. Merkki on tehtävissä vuosina 2019 ja 2020.

Yli kolmannes Suomen uhanalaisista kasvi-, eläin- ja sienilajeista elää ensisijaisesti metsissä, joissa partiolaiset liikkuvat paljon. WWF:n ja partiolaisten yhteistyön tavoitteena on lisätä eri-ikäisten partiolaisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja innostaa partiolaisia tekemään käytännön tekoja ympäristön puolesta. Yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on nuoremmilla partiolaisilla Panda-merkin tekeminen. Vanhempia partiolaisia taas kannustetaan järjestämään tempauksia ja talkoita luonnon puolesta.

– Ympäristökasvatus on tutkitusti tärkeä keino suojella luonnon monimuotoisuutta, jonka köyhtyminen jatkuu kansainvälisistä sopimuksista huolimatta. Partiolaisen ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Me ihmiset olemme monella tapaa täysin riippuvaisia monimuotoisesta luonnosta. Partiolaiset haluavat tehdä tekoja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja yhdessä WWF:n kanssa edesauttaa kansainvälisten tavoitteiden saavuttamista, kertoo Suomen Partiolaisten metsäryhmä puheenjohtaja Mikko Jalo.

Panda-merkkiin kuuluu luonnon monimuotoisuuden havainnoimista ja sen tutkimista. Merkkiä tehdessään partiolaiset muun muassa tarkkailevat vedessä eläviä selkärangattomia, rakentavat suojapaikkoja hyönteisille ja linnuille, lähettävät postikortteja päättäjille ja viettävät kasvisruokapäivää.

Kerro merkin suorittamisesta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #pandapartiossa ja #partioscout!

WWF:n panda partiolaisten kanssa piirissä

Lue uutinen partion ja WWF:n yhteistyöstä.