Vapaaehtoistoiminta ja yritysmaailma edistävät yhteisvoimin parempaa johtajuutta

Miten nuoret vapaaehtoistoiminnan johtajat ja yrityksen edustajat voisivat oppia toisiltaan ja kehittää yhdessä parempaa johtajuutta? Tähän etsivät ratkaisua nuorille vapaaehtoistoiminnan johtajille suunnattu Value Based Leadership-koulutusohjelma (VBL) ja Elisa Oyj, jotka lähtevät yhdessä kokeilemaan tapoja, joilla eri sektorien ja sukupolvien johtajat kohtaavat ja oppivat toinen toisiltaan.

Value Based Leadership -koulutuksen ympärille rakentuvan toiminnallisen yhteistyön kautta on tavoitteena laajentaa erilaisten johtajuuteen liittyvien arvojen ymmärrystä, tukea suomalaisen johtajuuden sukupolvenvaihdosta ja kehittää johtamisen tasoa nuorista alkaen.

”Yhteistyössä nuorten kanssa voimme oppia paljon nuorten odotuksista työelämää ja johtajuutta kohtaan”, kertoo Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho. ”Voimme tukea entistä monimuotoisemman johtajasukupolven kasvua ja kehittää samalla omaa johtamistamme.”

”Yhteiskuntavastuu konkretisoituu teoissa. Arvoperusteisen johtamiskoulutuksen järjestäminen yhteistyössä Partiolaisten kanssa on hyvä esimerkki vastuullisuuden jalkauttamista käytäntöön tässä ja nyt”, toteaa yritysvastuujohtaja Minna Kröger.

Yhteistyö sisältää käytännössä esimerkiksi diversiteettivalmennusta, jota VBL-kouluttajat tarjoavat elisalaisille. Elisalaiset puolestaan valmentavat VBL-koulutuksen käyneitä fasilitointitaidoissa sekä voivat toimia mentoreina nuorille VBL-osallistujille.

Suosittu koulutus sai mallin Ruotsista

Value Based Leadership on syventävä arvopohjaisen johtajuuden koulutus, joka on avoin kaikille 20-29-vuotiaille eri järjestöissä toimiville vapaaehtoistoiminnan johtajille. Koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana.

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä, ja Ruotsissa on järjestetty koulutusta menestyksekkäästi jo kymmenen vuoden ajan. Noin 80 suomalaista on aiemmin osallistunut Ruotsissa järjestetyille yhteiskursseille. Viime vuonna Suomen Partiolaiset toi koulutuksen Suomeen ja nyt käynnistymässä on jo neljäs Value Based Leadership -koulutus.

”VBL oli minulle silmiä avaava kokemus, josta sain paljon itseluottamusta toimia johtajana ja taitoa toimia ryhmän jäsenenä. Ilman näitä kokemuksia en toimisi nyt Suomen suurimman nuorisojärjestön puheenjohtajana. Koulutus on antanut siihen poikkeukselliset valmiudet”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola kertoo.