Meripartiolaisten DSC-ryhmäkutsunumero

11.5.2021

Meripartiolaisten DSC-ryhmäkutsunumero MMSI 0230 99 050 

Partioalusten kunnostus on vilkkaimmillaan ja partiosatamista kantautuu touhukas kuhina. Ensimmäiset partiopurret alkavat olla vesillä, paikoin jää hidastaa laskua, ja tarina kertoo, että Perämerikin aukeaisi kesäkuun alkuun mennessä. 

Samalla kun koulualustemme radiolaitteita asennetaan ja kokeillaan, on myös oiva hetki ohjelmoida Meri-VHF/DSC radioon meidän oma, juuri perustettu, DCS-ryhmäkutsunumero MMSI 0230 99 050.  

Meripartiolaisten DSC-ryhmäkutsunumero on perustettu yleiseen ja yhteiseen käyttöön, partioalusten väliseen yhteydenpitoon ja erityisesti meriradioliikenteen harjoitteluun. 

Kaikki ryhmäkutsunumerolla käytävä radioliikenne on automaattisesti rutiiniliikennettä (ROUTINE). Tämän ansiosta meidän meripartiolaisten omalla ryhmäkutsulla voi harjoitella huoletta digitaalisen selektiivikutsun käyttöä, kuulostella onko partioaluksen Meri-VHF kantamalla muita partioaluksia, ja siirtyä kutsussa mainitulle simplex puhekanavalle. 

Ryhmäkutsunumero ohjelmoidaan aluksen varsinaisen MMSI numeron lisäksi ja ryhmäkutsunumeron ohjelmoinnin voi tehdä itse. Ohjeet löytyvät radiolaitteen käyttöohjeista. Ohjelmoinnin jälkeen radio ottaa vastaan kaikki meripartiolaisten numeroon tulleet kutsut. 

Tahtotilamme on että tieto asiasta saavuttaisi kattavasti kaikki meripartiolaiset ja että yhteinen numeromme ohjelmoitaisiin jokaisen partioaluksen Meri-VHF/DSC laitteeseen. 

 

Teksti ja kuva: Janne Puikko