Yhteystietoja Merihädässä 

6.6.2022

Yhteystietoja Merihädässä 

Seuraavat yhteystiedot on hyvä laittaa ylös siltä varalta, että vesillä tapahtuisi jotakin:

1. Tärkeät numerot vesillä:

Merellä: 0294 1000 sekä VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70 

Sisävesillä: 112 sekä VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70 

Kiireettömissä tilanteissa Trossi- palvelupyynnöt: 0800 30 22 30 

2. Kun akuutti tilanne on viranomaisten hoidossa, informoi piiriä tilanteesta. Saat apua tilanteessa toimimiseen, kriisiviestintään ja mahdollisiin median yhteydenottoihin. Yhteystiedot piireittäin:

  • Etelä-Karjalan Partiolaiset: tommi.nyman@partio.fi, puh. 050 311 0919  
  • Hämeen Partiopiiri: tommi.nyman@partio.fi, puh. 050 311 0919  
  • Järvi-Suomen Partiolaiset: tommi.nyman@partio.fi, puh. 050 311 0919  
  • Kymenlaakson Partiopiiri: tommi.nyman@partio.fi, puh. 050 311 09195  
  • Lapin Partiolaiset: mimmu.mannermaa@partio.fi, 040 132 7088
  • Lounais-Suomen Partiopiiri: mari.kousa-kuusisto@partio.fi, puh. 045 630 7532   
  • Pohjanmaan Partiolaiset: mimmu.mannermaa@partio.fi, 040 132 7088  
  • Pääkaupunkiseudun Partiolaiset: mimmu.mannermaa@partio.fi, 040 132 7088  
  • Uudenmaan Partiopiiri: mimmu.mannermaa@partio.fi, 040 132 7088
  • Finlands Svenska Scouter: jonna.sahala@scout.fi, puh. 050 353 5037 

3.  Voit tarvittaessa olla yhteydessä myös SP:n kriisiviestintäpäivystykseen (09) 8865 1155. 

Ohjeita partion kriisiviestintään

 

Turvallista purjehduskautta! 

Meripartioryhmä