Yleinen Pestien tuki

15.11. on aika hakea Mannerheim-solkia ja muita ansiomerkkejä

Toimintavuoden päättyessä on hyvä miettiä millä tavalla kiitetään johtajia hyvin tehdystä työstä lippukunnan hyväksi. Yksi oivallinen tapa on kiittää ansiomerkillä, sillä ne ovat vanhimpia partiosymboleita tervehdysten, sisaruspiirin tai väiskin rinnalla. Ansiomerkit ovat osa partiokiitosta ja ansiomerkki partiopaidan rinnassa kertoo itselle ja muille hyvin tehdystä partiotyöstä tai partioaatteen sisäistämisestä. Ansiomerkeistä ja niiden perusteista löytyy tietoa Suomen Partiolaisten sivuilta.   Piirien omista merkeistä löytyy tietoa kunkin piirin omilta nettisivuilta.

Marraskuu on ansiomerkkien osalta poikkeuksellinen ja erityinen, sillä silloin anotaan Mannerheim -soljet. Toivon, että jokaisessa lippukunnassa käydään läpi nuoret johtajat ja mietitään, että kuka/ ketkä ovat aatteellisesti sitoutuneita partion arvoihin. Mannerheim -solki on aatemerkki. II luokan Mannerheim -solki myönnetään nuorelle johtajalle, joka on toiminnassaan sitoutunut partion arvoihin. I luokan Mannerheim-soljen saajan tulee olla aatteellisesti kasvanut.

Mannerheim-solki ei ole jokaisen aktiivisen nuoren partiolaisen tunnus, vaan saajan tulee erottautua samanikäisistä muista partiolaisista. Ehdottajan tulee perustella, miten asianomainen on sitoutunut partion arvoihin, joita kuvaavat tunnus, lupaukset ja ihanteet. Ehdotuksessa tulee selvittää, miten nämä partion arvot näkyvät hänen käytännön partiotoiminnassaan, elämässään ja hänen kasvussaan partiovuosien aikana.

Ansiomerkkijärjestelmä on tehty käytettäväksi, jotta voimme kiittää kaikkia ahkeria partiolaisia hyvin tehdystä työstä. Nyt katse sivulle ja miettikää kuka ansaitsisi kiitoksen ansiomerkin muodossa. Seuraava ansiomerkkien anomispäivä on 15.11., joka on Mannerheim-solkien ainoa vuosittainen anomispäivä.

Kirjoittaja on Lapin Partiolaisten ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja Leena ”Lellu” Pernu