Pestien tuki

Kehitä lippukuntaa Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn avulla!

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely on pestijohtajien tärkein työkalu lippukunnan kehittämiseen. Kyselyn avulla voit selvittää, minkälaista sinun lippukunnassasi on toimia vapaaehtoisena. Kysely lähetään kaikille 15 vuotta täyttäneille partiolaisille ja vastausaikaa on 17.3.-6.4.2020.

Kyselyn avulla saat tietoa siitä, miten lippukuntasi pesteissä toimivat vapaaehtoiset viihtyvät. Kyselyn tuloksia voi käyttää keskustelun herättäjänä ja pohtia, mitä voitaisiin tehdä, että meidän lippukunnassa olisi kaikkien mukavampi toimia. Jos kyselyn perusteella vapaaehtoiset esimerkiksi kokevat, että eivät saa tarpeeksi kannustusta tai palautetta, voidaan lippukunnassa panostaa erityisesti palautteenantoon ja varata kokouksesta aikaa siihen. Tarjoamme tulosten lisäksi myös käytännön vinkkejä siihen, miten toimintaa voi kehittää.

Muista kannustaa vastaamaan kyselyyn omassa lippukunnassasi, niin vastaajia kertyy enemmän ja saatte tuloksista enemmän irti! Hyödynnä siis omat tapahtumat, someryhmät ja sähköpostilistat markkinoinnissa. Voitte myös käyttää yhteisestä kokouksesta tai koulutuksesta hetken kyselyyn vastaamiseen.

Toimitamme tulokset lippukuntiin syksyn alussa ja samalla jaamme myös vinkkejä, joiden avulla lippukunnan toimintaa voi kehittää. Yhteenvedosta ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Jos lippukunnastasi saadaan alle viisi vastaajaa, emme toimita teille yksilöllistä yhteenvetoa vaan yleiset luvut, joiden avulla voitte arvioida omaa toimintaanne.

Lue lisää Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselystä!