Pestien tuki

Miten parantaa lippukunnan johtajiston viihtyvyyttä?

Kun lippukunnan johtajistossa on perusasiat kunnossa, sujuu lippukunnan arki helpommin ja haastaviin tilanteisiin on helpompaa vastata. Tässä siis täkyjä lippukunnan arjen sujuvoittamiseen!

Ensimmäisenä kannattaa selvittää, mikä lippukunnan vapaaehtoisten mielestä toimii hyvin ja mikä ei. Tämän selvittämiseen on ainakin pari helppoa vaihtoehtoa.

Keväällä tehty Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely antaa osvittaa siitä, mitä kehittää mutta vinkkejä voi hyödyntää muutenkin. Syyskuussa lippukuntiin lähetettiin sähköpostitse Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn vastaukset*. Jos lippukunnastanne oli vähintään viisi vastaajaa, saitte oman raporttinne ja jos vastaajia oli vähemmän, käytössänne on samankokoisten lippukuntien keskimääräiset luvut.

Jos lippukunnastanne kovin moni ei keväällä vastannut kyselyyn, voitte tehdä helposti oman kyselyn siitä, miten johtajistossa viihdytään. Voit käyttää oheista numeroitua listaa Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn väitteistä. Tulosta lista esille tai lähetä osallistujille ja pyydä jokaista äänestämään kolmea väitettä, jotka toteutuvat heidän kohdallaan hyvin lippukunnassa ja kolmea väitettä, joissa olisi kehitettävää. Äänet voit kerätä lapuilla tai esimerkiksi tehdä yksinkertaisen verkkoäänestyslomakkeen Microsoft Formsin avulla. Tarjoa mielellään mahdollisuus äänestää anonyymisti, niin jokainen voi vapaasti valita äänestämänsä vaihtoehdot.

 1. Kerron ylpeydellä ei-partiolaisille harrastuksestani
 2. Minulle tarjotaan riittävästi koulutusta ja tukea itseni kehittämiseen
 3. Saan pestissäni taitoja ja kokemusta, joita voin hyödyntää myös partion ulkopuolelle
 4. Minulla on mahdollisuus tasapainottaa partio ja muu elämä
 5. Minulla on kivaa lippukunnassani
 6. Minulle on selvää, mitkä ovat oman pestini tarkoitus ja tavoitteet
 7. Saan pestaajaltani monipuolisesti palautetta pestistäni ja kehittymisestäni
 8. Tekemisilläni on merkitystä lippukuntamme tavoitteiden saavuttamisessa
 9. Toiminnallamme on yhteiskunnallista vaikutusta
 10. Lippukunnassamme juhlistetaan merkkitapahtumia tai saavutuksia riittävästi
 11. Lippukunnassamme kaikki saavat riittävästi kiitosta omasta panoksestaan
 12. Lippukunnassamme vastuu jakautuu tasaisesti
 13. Uusien ihmisten on helppo päästä mukaan lippukuntaamme
 14. Minut pidetään tietoisena ryhmämme tärkeistä asioista ja muutoksista
 15. Ryhmässämme kaikkia kohdellaan tasavertaisina jäseninä
 16. Voin luottaa siihen, että muut lippukuntani jäsenet hoitavat lupaamansa tehtävät

Tutustu tarvittaessa ohjeisiin omien tulosten tulkinnasta. Kiinnitä huomiota erityisen hyvät tai huonot pisteet saaneisiin kohtiin tai äänestyksessä esille nousseisiin. Hyvää palautetta  saaneiden kohdalla tiedät, että nykyisistä toimintatavoista kannattaa pitää kiinni. Kehittämistä vaativat kannattaa ottaa tarkempaan tarkasteluun. Verkkosivuilta löydät tukimateriaalia kaikkiin kohtiin. Tutustu tukimateriaaliin ja mieti, voisiko jotain vinkeistä ottaa käyttöön.

Kannattaa myös ottaa aihe puheeksi johtajiston kanssa. Voitte keskustelulla aiheesta. Jos sinulla on valmiina kehitysideoita, kerro niistä johtajistolle ja pyydä mielipiteitä siitä, miten hyödyllisinä muut pitävät näitä. Pyydä kaikkia kirjoittamaan kehitysideoita ylös keskustelun lisäksi. Voit lukea lapuilla annetut ideat ääneen ja voitte yhdessä päättää, mitkä niistä otetaan kokeiluun. Tästäkin voi järjestää tarvittaessa äänestyksen.

Kun olette jo jonkin aikaa kokeilleet uusia toimintatapoja, voitte palata asiaan ja käydä yhteisen keskustelun siitä, miten asiat ovat kehittyneet. Muutosten ei ole pakko olla isoja vaan voitte kehittää toimintaa myös vähitellen. Uuden keskustelun jälkeen voitte arvioida  jatketaanko uusia toimintatapoja tai otetaanko käyttöön jotain uusia.

*Jos olette ihmetelleet viime vuonna lähetetyissä raporteissa olleita erilaisia lukuja, tiedoksi että nyt huomattiin niissä olleen virheitä. Tämän vuoden raportissa kummankin vuoden tiedot ovat oikein, joten uutta raporttia voi käyttää vertailuun.