Lpk:n johtaminen Pestien tuki

Miten puuttua kiusaamiseen partiossa?

Kaikkeen kiusaamiseen tulee puuttua aina. Minkäänlainen kiusaaminen ei ole hyväksyttävää riippumatta siitä, onko kiusaaminen toistuvaa vai yksittäinen tilanne.

Kiusaajan eli kiusaamisen tekoja tekevän ja kiusatun eli kiusaamisen tekojen kohteena olevan henkilön kokemukset ja tarinat ovat usein toisistaan poikkeavia. Jokainen kokee kiusaamisen omista lähtökohdistaan käsin. Sama tilanne voi siten olla monella tavalla tulkittavissa. Kiusaamisen kokemiseen voivat vaikuttaa merkittävästi henkilön itsetunto ja omanarvontunne sekä omakohtainen historia siitä, miten on aiemmin tullut kohdatuksi ja kohdelluksi.

Tässä kuuden kohdan toimintaohjeet kiusaamistilanteen selvittämiseksi!

  1. Kielteiseen vuorovaikutustilanteeseen tulee puuttua heti! Mene väliin kiusaamistilanteeseen ja kiellä kiusaaminen. Pysy itse rauhallisena.
  2. Ota kiusaamistilanteeseen osallistuneet henkilöt erilleen muusta ryhmästä ja siirtykää rauhalliseen tilaan selvittämään tapahtunutta. Jos mahdollista, istukaa alas, jolloin olette samalla tasolla.
  3. Kysy, mitä tilanteessa on tapahtunut ja anna molempien tai kaikkien osapuolten kertoa näkemyksensä tilanteesta. Ohjaa keskustelua niin, että jokainen saa vuorollaan puhua ilman että hänen puheensa päälle puhutaan tai hänet keskeytetää. Älä pelkästään keskity kuuntelemaan, mitä sinulle sanotaan, vaan kuuntele myös sitä, miten se sanotaan. Kirjoita kuulemasi ylös, niin muista myöhemminkin, mitä puhuttiin. Älä pakota kertomaan mitään mutta anna siihen tilaisuus.
  4. Tee kaikille selväksi, että minkäänlainen kiusaaminen ei ole hyväksyttävää.
  5. Tilanteen selvittämisen jälkeen jatkakaa sitä toimintaa, mitä olitte tekemässä, älkääkä jääkö vellomaan kiusaamistilanteeseen.
  6. Jos huomaat, että samanlaiset tilanteet toistuvat samojen henkilöiden välillä, kyse voi olla systemaattisesta kiusaamisesta, joka vaatii enemmän toimenpiteitä. Jos yhtä henkilöä kiusataan toistuvasti tai suunnitelmallisesti, tilanteeseen puututaan eri tavalla kuin yksittäiseen tilanteeseen. Ohjeet jatkuvaan kiusaamiseen puuttumiseen ja muuta materiaalia kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen löydät Mukavasti yhdessä -ohjeesta.

Kuva: Nico Holmberg