Yleinen

Partiokerhot uudeksi toimintamuodoksi Tunkelon säätiön tuella

Tunkelon säätiö rahoitti partion moninaisuus- ja yhdenvertaisuustyötä neljän vuoden ajan. Yksi teema, johon rahoitusta kohdistettiin, oli koulupäivän yhteydessä tapahtuva partiotoiminta.

Tunkelon säätiön tuki partiolle oli merkittävä ja eri teemoja saatiin kehitettyä reippaasti eteenpäin. Kyseessä ei ollut partiolle erillinen projekti, vaan kaikki tekeminen oli osa perustoimintaa. Näin haluttiin varmistaa, että työ yhdenvertaisemman partion eteen jatkuu sujuvasti myös säätiön rahoituksen päätyttyä.

Vuonna 2020 partiokerhoista oli vasta alustava näky – tulevaisuudessa koulupäivän yhteydessä harrastaminen varmasti lisääntyisi ja hyvin pian Harrastamisen Suomen mallin pilotointi tulikin ajankohtaiseksi. Mallin tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa koulupäivän yhteydessä järjestettävää kerho- ja harrastustoimintaa, joka on osallistujille maksutonta. Kuntien hakema valtion taloudellinen tuki mahdollistaa harrastusten järjestämisen ja ohjaajat saavat työstään palkan.

Partiossa koimme ehdottoman tärkeäksi olla Harrastamisen Suomen mallissa aktiivisesti mukana. Ydinajatus siitä, että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa, on hurjan tärkeä. Koulujen kautta harrastustoimijoilla on myös mahdollisuus tavoittaa toimintaansa niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät muuten tulisi mukaan.

Harrastamisen Suomen malliin rakennettiin partiolle uusi toimintamuoto: partiokerho. Kerhon ohjelmasta tehtiin partiohenkistä, mutta ilman symboliikkaa, yön yli kestäviä retkiä ja partio-ohjelman selkeää nousujohteisuutta. Partiokerho on ikään kuin maistiainen partioharrastuksesta – jo senkin takia, että koulu toimintaympäristönä asettaa toiminnalle omat reunaehtonsa. Harrastamisen Suomen malli toki myös haastaa partiota, kun toiminta tulee järjestää koulupäivän aikana ja ohjaajien palkkaukseen liittyy monia erilaisia malleja. Ylipäänsä harrastusten järjestämiseen on kunnissa monia erilaisia tapoja ja malleja.

Vuoden 2023 alussa Suomen Partiolaiset solmi asiasta yhteistyösopimuksen Leirikesä ry:n kanssa. Sopimuksen myötä Leirikesä organisoi kerhoja ns. ostopalvelukunnissa ja huolehtii ohjaajien palkkaamisesta. Partiokerho on kuitenkin Suomen Partiolaisten toimintamuoto ja partio kehittää sitä yhdessä Leirikesän kanssa.

Lippukuntien rooli kerhoissa on edelleen valtavan tärkeä. Suomessa on paljon kuntia, joissa ohjaajat palkataan suoraan kuntaan tai työtä voi tehdä verokortilla eli kerhojen työnantajavelvoitteet eivät tule lippukuntien vastuulle. Näissä kunnissa lippukunnan kannattaa itse olla aktiivinen kerhojen järjestämisessä. Toki jokaisessa kerhossa yhteistyö paikallisen lippukunnan kanssa on tärkeää. Partiokerhojen tarkoitus on kuitenkin antaa esimakua partiosta ja partiokerho voi antaa monelle kipinän myös varsinaiseen partioharrastukseen.

Ylipäänsä on tärkeää, että partio on mukana siellä missä muutkin harrastukset. Kannattaakin selvittää oman kunnan tilanne – voisiko teilläkin olla partiokerho koulun harrastustarjonnassa?

Vuoden 2023 aikana Leirikesän toimesta järjestettiin 29 kerhoa yhdeksässä kunnassa. Lisäksi oli muutamia lippukuntien järjestämiä kerhoja. Kerhot tavoittivat viikoittain lähes 200 lasta.

Lämmin kiitos Tunkelon säätiölle! Yhtenä osana tukea saimme luotua kokonaan uuden toimintamuodon. Lue uutinen partion nettisivuilta.