Yleinen

Partiomenetelmä osa ohjelmauudistusta– muutos ei itsetarkoitus

Partiomenetelmä on partioliikkeen menetelmäkokonaisuus, jolla saavutetaan partiotoiminnan kasvatustavoitteet, ja sitä kautta toteutetaan partioliikkeen päämäärää. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouterin (SP-FS) partiomenetelmä tuntuu tavoittavan partiotoiminnan ytimen: toiminta luonnossa, päivän hyvä työ, aikuinen tuki, symboliikka,  tekemällä oppiminen, vartiojärjestelmä, nousujohteisuus ja sitoutuminen partion arvoihin.  
 
Mutta tiesitkö, että partiomenetelmän nykyinen muoto ei ole nykyistä partio-ohjelmaa vanhempi? Nykyinen partiomenetelmä on ollut käytössä noin 15 vuotta. Partiomenetelmän edellisen Suomessa käytössä olleen version voi käydä katsomassa vaikkapa Partiowikistä.  Silloin mukana olivat esimerkiksi elämykset ja seikkailut sekä yhdessä päättäminen, jotka otsikkoina puuttuvat nykyisestä menetelmästämme. Partiomenetelmä on määritelty SP-FS:n peruskirjassa, joten Suomessa sen pitää olla linjassa WOSMin ja WAGGGSin partiomenetelmien kanssa. Kannattaa vilkaista myös esimerkiksi UK Scoutsin ja Ruotsin Scouternan partiomenetelmiä. Vaikka ne ovatkin osittain tuttuja, huomaa nopeasti, että partiomenetelmä voi olla myös erilainen.  
 
Ohjelmauudistuksen ensimmäisessä osaprojektissa tarkastelemme partiomenetelmää, kasvatustavoitteita, partion kohderyhmää ja ikäkausia. Muutoksia ei tehdä muuttamisen ilosta eikä toimivaa rikota. Jos tiedonkeruun ja osallistamisen perusteella toteamme, että jotkin asiat voisi toimia paremmin, teemme muutosehdotuksia. Muutosehdotukset menevät sitten Suomen Partiolaisten hallituksen, partioneuvoston ja asiasta riippuen myös jäsenkokouksen sekä maailmanjärjestöjen päätettäväksi.  
 
Mitkä partiomenetelmän osat sinusta tuntuvat vaikeilta? Mitkä toimivat hyvin? Jos lippukuntaan tulee uusi aikuinen, onko partiomenetelmä helppo opettaa hänelle? Entä onko samoajavartiolle luontevaa toteuttaa partiomenetelmää omassa toiminnassaan? 

PS. Kaisa Johto ja minä olemme aloittaneet Ohjelmauudistus 2028 ensimmäisen osaprojektin johtajina. Meihin saa mielellään olla yhteydessä uudistukseen liittyen. Meidät tavoittaa mm. etunimi.sukunimi ÄT partio.fi -osoitteista ja partion Teamsista. 

Pauli Engblom, ohjelmauudistuksen ensimmäisen osaprojektin toinen johtaja