Yleinen

Partion hiilineutraaliusmatkan kaksi ensimmäistä vuotta

Syksyllä 2020 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti asettaa tavoitteen olla hiilineutraali järjestö vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsyä vauhdittamaan luotiin Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma. Nyt takana on 2 vuotta tavoitteen asettamisesta ja on aika tehdä pieni välitilinpäätös tavoitteen toteutumisesta.  

Vuoden 2022 jäsenkokous järjestetään Helsingissä 12.-13.11.2022. Tuossa kokouksessa Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmä, jonka vastuulla on hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman edistäminen, antaa raporttinsa nykytilanteesta. Tässä muutamia nostoja kyseisestä raportista – koko raportin voit lukea ennakkoon jo täältä.

Hiilineutraalius – mitä se on?  

Asetettu hiilineutraaliustavoite on linjassa monien muiden järjestöjen, yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa, mutta sen toteuttaminen ei ole ihan yksinkertaista. Jo lähtökohtaisesti partio on ympäristöystävällinen ja sosiaalisesti vastuullinen harrastus, jonka positiivinen vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä. Siinäpä se juju piileekin – toiminnasta, joka synnyttää paljon hyvää, syntyy myös päästöjä, joita pitäisi vähentää ilman, että toiminnan laatu kärsii. Miten se on mahdollista? 

Kuluneiden kahden vuoden aikana on käyty laajoja keskusteluja partion eri tasoilla siitä, mikä heikentää laatua, mitä toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteen eteen ollaan valmiita tekemään, ja missä asioissa keskusjärjestö voi tai sen pitää määrittää, minkälaista partiota Suomessa jatkossa harrastetaan. Kysymys ei ole yksinkertainen ja siksipä vastauskaan ei ole sitä. Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman mukaisesti on edistetty kymmeniä asioita, eri kokoluokissa. Kaikkien näiden asioiden tarkoitus on ensisijaisesti varmistaa partiotoiminnan jatkuminen laadukkaana, mutta samalla vähäpäästöisempänä ja kestävämpänä.  

Hiilijalanjälkilaskelmien valossa, ehdottomasti suurin yksittäinen päätösvähennystarve tapahtumien osalta koskee tapahtumiin ja niistä pois kulkemista (48 %). Tapahtumien päästökuormasta
34 % tulee taas erilaisista hankinnoista, mutta näitä on vielä analysoitava tarkemmin sen määrittämiseksi mitkä hankinnat muodostavat merkittävimmät päästöt ja vähennyspotentiaalin. Toiseksi suurin yksittäinen päästövähennyskohde onkin tapahtumissa tarjottava ruoka (17 %). 

Vain yhdessä tekemällä voimme saavuttaa hiilineutraaliustavoitteen 

Kevään 2022 partioneuvostossa käytiin keskustelu siitä, mitä partion tasoja Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma koskee. Pitkällisen pohdinnan jälkeen partioneuvosto totesi, että suunnitelma velvoittaa keskusjärjestöä, ohjaa A-jäseniä, sekä kannustaa lippukuntia. Tämän määritelmän valossa Suomen Partiolaiset kantaa suuren vastuun tavoitteen saavuttamisessa ja näin ollen myös vaikeiden, mutta välttämättömien päätösten tekemisessä.  

Keskusjärjestötasolla tavoitteen toteutumiseksi on investoitu merkittävä määrä niin vapaaehtois- kuin työntekijäresurssiakin, ja vastuullisuusagenda on ollut käynnissä olevan hallituskauden aikana laajasti esillä partion eri päättävissä elimissä. Töitä on tehty niin tapahtumien, lippukuntien, partio-ohjelman, koulutuksen, viestinnän ja markkinoinnin, jalanjälkilaskennan, kädenjälkimäärittelyn, kompensaatiomallien kuin erilaisten verkostojenkin parissa. 

Vain yhteisellä tahdolla, yhdessä tekemisellä, päättäväisellä vastuunkannolla, esimerkillä johtamisella, ja sen hyväksymisellä, että muutoksia on tehtävä, tulemme järjestönä saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteemme. Se on täysin mahdollista, jopa etuajassa – kunhan muistamme yhteisen päämäärämme: jätetään maailma parempana paikkana kuin millaisena sen löysimme.