Lpk:n johtaminen Pestien tuki

Partion O365-tunnukset ja Teams lippukunnille

Suomen Partiolaiset tarjoaa lippukunnille mahdollisuuden siirtää lippukunnan hallituksen työskentely ja vuosittaiset dokumentit Suomen Partiolaisten yhteiseen O365-ympäristöön. Ympäristöä voi käyttää myös esimerkiksi etäkokousten järjestämiseen.

Lippukunnille tarjotaan Teams-tiimi (jonka lippukunta itse luo) ja siihen liittyvä dokumenttikirjasto sekä @partio.fi-sähköpostiosoitteet tietyille lippukunnan pesteissä toimiville lippukuntien luottamushenkilöille. O365-tunnuksilla on mahdollisuus myös tutustua vapaaehtoisille tarkoitettuihin dokumentteihin Jemma-intrassa sekä osallistua yleisiin partiokeskusteluihin Teamsissa. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Lippukuntapestit, joihin O365-oikeus liitetään ovat: Lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen, sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, ohjelmajohtaja, pestijohtaja, taloudenhoitaja, akelat, sammot, luotsit, hallituksen jäsenet, ansiomerkkivastaava, tiedottaja ja joulukampanjapäällikkö.
Tunnukseen oikeutettavat henkilöt saavat henkilökohtaisen sähköpostin, kun heillä on mahdollisuus luoda tunnus. Sähköposteja lähetetään nyt alkuun vähissä erin, jatkossa pestin lisäämisen myötä sähköposti lähtee automaattisesti. Jotta O365-tunnukset voidaan luoda, tulee henkilöllä olla voimassa oleva pesti lippukunnassa ja viimeisin jäsenmaksu pitää olla maksettuna.  Käyttöoikeus perustuu voimassaoleviin lisenssiehtoihin, jäsenyyteen ja pestiin, sekä PartioID:n. Pestin päättyessä myös käyttöoikeus päättyy ja tunnus poistuu, tunnuksen poistumisesta tulee aina henkilökohtainen sähköposti.

Lippukunnan hallitus sopii toimintatavoistaan ja siirtymisaikataulusta palvelun käyttöön.  Lippukunnan pitää myös sopia arkistointikäytännöistä ja esimerkiksi kuva-/tallennetiedostojen säilytyksestä.  

Mitä lippukunnan pitää tehdä nyt?

Varmistakaa, että pestit ovat ajan tasalla Kuksassa, muistakaa myös päättymispäivä.
Jäsenmaksut kuntoon!

Mistä lippukunta saa apua?

Partion asiakaspalvelu auttaa O365-tunnuksiin liittyvissä kysymyksissä, palvelu@partio.fi . 
Teamsin käytön aloitukseen järjestetään avoimia opastuksia, aikataulut löytyvät osoitteesta https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/kuksa-ja-office-365-koulutus/ 
Teamsista löytyy myös tiimi SP Mallilippukunta, johon on kerätty ja kerätään vinkkejä ja linkkejä oman lippukunnan Teams-työskentelyn tueksi.