Pestien tuki Lpk:n johtaminen

Partion O365-tunnukset ja Teams lippukunnille

Suomen Partiolaiset tarjoaa lippukunnille mahdollisuuden siirtää lippukunnan hallituksen työskentely ja vuosittaiset dokumentit Suomen Partiolaisten yhteiseen O365-ympäristöön. Ympäristöä voi käyttää myös esimerkiksi etäkokousten järjestämiseen.

Lippukunnille tarjotaan Teams-tiimi (jonka lippukunta itse luo) ja siihen liittyvä dokumenttikirjasto sekä @partio.fi-sähköpostiosoitteet tietyille lippukunnan pesteissä toimiville lippukuntien luottamushenkilöille. O365-tunnuksilla on mahdollisuus myös tutustua vapaaehtoisille tarkoitettuihin dokumentteihin Jemma-intrassa sekä osallistua yleisiin partiokeskusteluihin Teamsissa. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Lippukuntapestit, joihin O365-oikeus liitetään ovat: Lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen, sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, ohjelmajohtaja, pestijohtaja, taloudenhoitaja, akelat, sammot, luotsit, hallituksen jäsenet, PartioKamut, ansiomerkkivastaava, tiedottaja ja joulukampanjapäällikkö.
Jotta O365-tunnukset voidaan luoda, tulee henkilöllä olla voimassa oleva pesti lippukunnassa ja viimeisin jäsenmaksu pitää olla maksettuna.  Käyttöoikeus perustuu voimassaoleviin lisenssiehtoihin, jäsenyyteen ja pestiin, sekä PartioID:n. Pestin päättyessä myös käyttöoikeus päättyy ja tunnus poistuu, tunnuksen poistumisesta tulee aina henkilökohtainen sähköposti.

Lippukunnan hallitus sopii toimintatavoistaan ja siirtymisaikataulusta palvelun käyttöön.  Lippukunnan pitää myös sopia arkistointikäytännöistä ja esimerkiksi kuva-/tallennetiedostojen säilytyksestä.  

Mitä lippukunnan pitää tehdä nyt?

Varmistakaa, että pestit ovat ajan tasalla Kuksassa, muistakaa myös päättymispäivä.
Jäsenmaksut kuntoon!

Mistä lippukunta saa apua?

Partion asiakaspalvelu auttaa O365-tunnuksiin liittyvissä kysymyksissä, palvelu@partio.fi . 
Teamsin käytön aloitukseen järjestetään avoimia opastuksia, aikataulut löytyvät osoitteesta https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/kuksa-ja-office-365-koulutus/ 
Teamsista löytyy myös tiimi SP Mallilippukunta, johon on kerätty ja kerätään vinkkejä ja linkkejä oman lippukunnan Teams-työskentelyn tueksi.