Yleinen Partio-ohjelma

Partiossa oppii varautumistaitoja

Valtakunnallista varautumispäivää vietetään jatkossa 7.2. Varautumiseen liittyy keskeisesti kotivara ja 72 tuntia -suositus. Tavoitteena on, että häiriötilanteen, kuten sähkö- ja/tai vesikatkon sattuessa kotona on mahdollista pärjätä ilman apua 72 tuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kotoa tulisi löytyä esimerkiksi juomavettä ja puhtaita vesikanistereita, säilyviä ja helposti valmistettavia ruokatarvikkeita, tasku- tai otsalamppu varaparistoineen, varavirtalähde, patteriradio ja wc-paperia. Kotivarasta löytyy tietoa esimerkiksi SPEKin Youtube-videon kautta.

Partiossa varautumista ja kotivaraa voi käsitellä seuraavien aktiviteettien kautta:

https://partio-ohjelma.fi/tarpojat/yhteiskunta-tarppo/suhde-itseen-varautuminen

https://partio-ohjelma.fi/tarpojat/leiri-tarppo/turvallisuus

https://partio-ohjelma.fi/samoajat/arki-hallussa/itsensae-johtaminen-haltuun?tip=3024

https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/projektit-haltuun/plan-b

Sähkön säästäminen ja sähkökatkoksiin varautuminen ovat ajankohtaisia teemoja, joista myös partiossa mukana olevat lapset ja nuoret ovat varmasti kuulleet esimerkiksi uutisten ja ehkä kotona käytyjen keskustelujen kautta. Näitä teemoja voi käsitellä eri ikäkausien kanssa seuraavien aktiviteettien yhteydessä:

https://partio-ohjelma.fi/sudenpennut/ilmastosankari/tutustun-uusiutuvaan-energiaan

https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/kuluttaja/saehkoenkulutus

https://partio-ohjelma.fi/tarpojat/paussit/kestaevae-kehitys-minae-kulutan

https://partio-ohjelma.fi/samoajat/kestaevaeae-elaemaeae/pientae-mutta-suurta

https://partio-ohjelma.fi/vaeltajat/vaikutan-ympaeristoeoen/energiamurros

Monia varautumiseen ja häiriötilanteisiin sopivia taitoja harjoitellaan partiossa muutenkin osana partio-ohjelmaa, esimerkiksi toimiminen ilman sähköä tai juoksevaa vettä on monille partiolaisille tuttua retkien ja leirien kautta.

Yksi keskeinen partiossa harjoiteltava taito on ongelmanratkaisukyky ja toimeen tarttuminen myös yllättävissä tilanteissa. Häiriötilanteen osuessa kohdalle, partiolaisella on valmiudet reagoida tilanteeseen ja muuttaa tarvittaessa suunnitelmia.

Lisätietoa varautumisesta löytyy 72 tuntia -sivustolta: https://72tuntia.fi/. Jos kiinnostusta teemaa kohtaan on enemmän, vaeltajat ja aikuiset voivat osallistua myös SPEKin 72 tuntia -aiheisiin koulutuksiin.

Suomen Partiolaiset on mukana Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnassa (KOVA).