Pestien tuki

Pestijohtajan loppukevään muistilista 

Partion toimintakauden päättyessä pestijohtajan tärkeimpiä tehtäviä on kiittää tehdystä työstä ja varmistaa, että ryhmillä riittää johtajia syksylläkin.  

 Kiitä johtajia kuluneesta vuodesta 

Arjessa kiitos helposti unohtuu, joten viimeistään tässä vaiheessa se on hyvä muistaa sanoa. Kortin lähettäminen tai julkiset kiitokset somessa ovat hyvä tapa osoittaa arvostusta. Johtajille voi myös järjestää yhteisen tilaisuuden, jossa jaetaan kiitoksia ja muistellaan kulunutta vuotta. Tämä hoituu myös etänä. Lue lisää vinkkejä erilaisista tavoista kiittää. 

 Huolehdi että pestikeskustelut käydään 

Välipestikeskustelu voidaan käydä pestin puolivälissä tai esimerkiksi kerran vuodessa. Välipestikeskustelu on tarkistuspiste, jossa voidaan tarkistaa tilannetta ja toimintatapoja ja tehdä korjausliikkeitä, kun pestissä toimimisesta on kokemusta ja pestiä on vielä jäljellä. Pestin päättyessä käydään päätöspestikeskustelu, jonka tarkoitus on käydä läpi, miten pesti on sujunut ja miten jatketaan tästä eteenpäin. Tutustu pestaajan ohjeisiin!

 Anna työkaluja johtajana kehittymiseen 

Johtajuuden itsearviointityökalun avulla voi arvioida, miten hyvin johtamiseen liittyvät taidot ovat toteutuneet omassa pestissä ja mitä taitoja haluaisi jatkossa kehittää. Johtajuuden itsearviointityökalua voi hyödyntää missä vaiheessa pestiä vaan. Sitä voi hyödyntää itsenäisesti tai vaikka pestaajan tai johtajaparin kanssa keskustellen. 

Kannusta näyttämään pestissä kertynyt osaaminen 

Lippukunnan johtamistehtävissä kertyy hurja määrä erilaista osaamista. Jokaiseen partiopestiin sopiva osaamismerkki on Osaamista vapaaehtoistyöstä -merkki. Merkin kriteereissä hakija kertoo, millaisessa pestissä on ollut, ja mitä on pestinsä aikana oppinut. Merkkiä on käytetty paljon leirien tekijöiden osaamisen kuvaamiseen, mutta se sopii mainiosti myös lippukunnan vastuullisiin ja pitkäkestoisiin pesteihin. Lue lisää osaamismerkeistä!

Varmista että ryhmien johtajat ovat syksylle tiedossa 

Kevään päätteeksi on hyvä kartoittaa, ketkä johtajista ovat jatkamassa pesteissään ja minkälaisia ryhmiä on tiedossa syksylle. Kesän aikana ehtii vielä paikata tilannetta, jos aukkoja on.